فیلم سیاست گذاری بهره وری انرژی در صنایع در چارچوب برنامه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در یونیدو و با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی (جف) تولید و منتشر شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مستند سیاست گذاری بهره وری انرژی در صنایع به قوانین و سیاست های موجود در زمینه بهره وری و بهینه سازی انرژی در ایران و بسته ها و ابزارهای نوین سیاستی پیشنهادی در برنامه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران پرداخته است.

نسیم شکاری هماهنگ کننده ملی برنامه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در یونیدو، هدف از تولید این فیلم را آشنایی مخاطبان با سیاست های بهره وری انرژی ملی، نمونه های موفق بین المللی، اهمیت و تاثیر سیاست گذاری و لزوم داشتن یک رویکرد جامع و کامل برای موفقیت در برنامه های بهره وری انرژی عنوان کرد.

شکاری گفت: یکی از اجزای مهم اجرای پروژه بهره وری انرژی، ارایه بسته های نوین و پیشنهادی سیاست گذاری در حوزه بهره وری انرژی است که در کشورهای مختلف اجرا شده و نمونه های آن موجود است.بر این اساس یونیدو دو بسته سیاستی بازار محور با عنوان های “بازار تجارت کربن” و “اعتبار سفید” را به کشور ایران پیشنهاد کرد که در این فیلم به صورت گذرا به آن اشاره شده است.

برای تماشای این فیلم روی آپارات اینجا کلیک کنید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin