کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با “محمد الحصایری” سفیر کشور تونس در تهران دیدار و گفتگو کرد.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه همکاری های دو کشور در حوزه آموزش های مهارتی گفت: آموزش مربیان دو طرف و تدوین استانداردها و منابع آموزشی بر حسب نیازسنجی می تواند از زمینه های همکاری دوطرف باشد.

در دیدار معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سفیر کشور تونس و مدیران حوزه آموزش های فنی و حرفه ای این کشور در خصوص تعاملات و همکاری های مشترک در حوزه آموزش های مهارتی بحث و تبادل نظر شد.

کوروش پرند در این دیدار ضمن تشرح نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشریح جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه آموزش های مهارتی در کشور، برای ایجاد همکاری متقابل بین دو کشور در این حوزه ابراز تمایل کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه های همکاری و تبادل تجربیات بین دو کشور را در حوزه های طراحی نظام مهارتی برای کشور تونس، تدوین استانداردها و منابع آموزشی بر حسب نیاز سنجی ها، آموزش مربیان طرفین، ایجاد زمینه فعالیت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در کشور تونس، ایجاد زمینه های اشتغال خانگی به خصوص در رشته های صنایع دستی و قالیبافی و همچنین تجهیز و راه اندازی مراکز فنی و حرفه ای در این کشور بر شمرد.

همچنین “محمد الحصایری” با اشاره به ثمربخش بودن بازدید از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور ایران و ابراز خرسندی از تعاملات نزدیک بین دو کشور، ارائه رایگان آموزش های فنی و حرفه ای در ایران را از دستاورد های انقلاب اسلامی ایران برشمرد و ادامه داد: آموزش های فنی و حرفه ای دروازه اشتغال است و این نشست فرصتی برای انتقال تجربیات در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای بین دو کشور محسوب می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin