هم اندیشی بازتاب حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و بشر دوستانه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این نشست به همت فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) و با حضور سفیر مکزیک در ایران به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه 2016 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این همایش با سخنان آقای گری لوییس، هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

وی پس از قرائت پیام دبیرکل درباره روز جهانی عدالت اجتماعی گفت: عدالت اجتماعی باید در متن تمامی تلاش ها قرار گیرد. در حالیکه محرومیت و نابرابری در حال افزایش است، باید تلاش هایمان را افزایش دهیم برای تضمین اینکه تمامی مردم بدون هیچ تبعیضی بتوانند به همه فرصت ها برای بهبود زندگی خود و دیگران دسترسی داشته باشند.

در این مراسم خانم دکتر شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بین اقداماتی که از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار داشته ایم، جرم انگاری موضوعات مبتلابه حوزه زنان و خانواده از اهمیت برخوردار بوده که بحث در مورد قاچاق انسان به ویژه زنان و دختران را شامل می شود.

وی خطاب به شرکت کنندگان در هم اندیشی بازتاب حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و بشر دوستانه خاطرنشان کرد: ما ضمن اینکه در کار گروه ملی فعالیت داشتیم در مورد تعزیرات اسلامی پیشنهادات لازم را ارائه دادیم. از جمله مواردی که تصویب شد بر این اساس است که عمل کسانی که با توسل به عناوین مجاز قانونی از قبیل ازدواج موقت، اقامت، فرزند خواندگی، تحصیل یا کار موجبات خروج زنان و دختران از مرزهای کشور به منظور بهره کشی را فراهم می آورند تحت عنوان قاچاق انسان جرم انگاری گردد.

 دکتر مولاوردی اظهار امیدواری کرد قانون مذکور در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

معاون رییس جمهور افزود: از جمله اقدامات پیشگیرانه معاونت زنان و امور خانواده که در دستور قرار داشته به جریان انداختن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بوده است.

در این همایش اندیشمندان ضمن ارائه مقاله در مورد مباحث مربوط به تعامل حقوق کیفری و حقوق بشر از منظر زمان و صلاحیت جهانی، بازتاب حقوق کیفری بر گسترش مفهوم حقوق بشر، مصونیت و مسئولیت در پرتو حقوق کیفری، مسئولیت حمایت و حقوق کیفری، عدالت انتقالی و بی کیفری، ناپدید شدگی اجباری و کیفرهای آن، شورای امنیت و محاکم کیفری بین المللی، صلاحیت محاکم و حقوق بشر را مورد بررسی علمی – پژوهشی قرارداده و به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

سخنرانان و روسای پانل ها عبارت بودند از:

دکتر رضا اسلامی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

دکتر نسرین مصفا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛

دکتر مهران محمودی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛

دکتر صابر نیاورانی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛

دکتر جعفر کوشا از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

خانم نعیمه عباسیان، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگار آزاد واحد تهران شمال؛

دکتر محمد علی اردبیلی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

دکتر فتاح احمدی از وزارت امور خارجه؛

دکتر محمد شریف از دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی؛

خانم رویا یوسفی، دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل،

دکتر محمد علی مهدوی ثابت از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛

دکتر مهدی ذاکریان ازدانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛

خانم پریسا علیان، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل؛

دکتر محمد شریف از دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی؛

دکتر باقر شاملو از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

دکتر داوود باوند عضو شورای سردبیری فصلنامه مطالعات بین المللی؛

دکتر کارن روحانی از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin