با حضور گری لوئیس، بازار خیریه نوروزی بهنام دهش پور به منظور افزایش سرمایه و آگاهی درباره نیاز به اتحاد در برابر سرطان گشایش یافت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم نظام ملل متحد در ایران در پاسداشت این مناسبت گفت: هر ساله 8 میلیون نفر در سراسر جهان از این بیماری به هلاکت می رسند. آنان مادران، پدران، خواهران، برادران، فرزندان، دوستان ما هستند و چه بسا خودمان هم باشیم.

سازمان ملل متحد، هر ساله در 4 فوریه روز جهانی سرطان را گرامی می دارد زیرا فرصتی برای بلند کردن طنین صدای همگی مان در اختیار می گذارد تا به ارتقای دانش درباره سرطان بپردازیم و به تصورات غلط در مورد این بیماری خاتمه دهیم.

هدف برگزاری بازار، تامین مالی و ساخت اتاق مجهزی برای درمان سرطان (بونکر – اتاق محافظت شده) است.

 آقای لوئیس افزود: اینجانب مردم را به حمایت از این اقدام برای ایجاد تغییر تشویق می کنم. از طریق متحدشدنمان و اعانه هایمان می توانیم این مناسبت را تبدیل به موقعیتی کنیم که به آغاز بیماری سرطان خاتمه دهد.

این رخداد که به وسیله موسسه خیریه بهنام دهش پور سازماندهی شده، برای چهار روز در مجتمع تلاش در خیابان ولیعصر از ساعت 10 تا 21 برقرار است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin