مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی یک روزه را برای کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ساختمان سازمان ملل متحد در برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هماهنگی برای تشکیل جلسه به عهده آقای سید ابراهیم نزل آبادی و برگزاری آن به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و آقای سیدمحمدامین طباطبایی، کارآموز مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که به ایراد توضیحاتی در مورد برخی نکات اساسی درباره ملل متحد و چگونگی بازیابی و جستجوی اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار و موضوع آب و توسعه در وب سایت های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد در ایران و وب سایت جهانی سازمان ملل متحد پرداختند.

صفحه “آب” به عنوان یکی از موضوعات جهانی مرور شد.

اسناد و گزارش های مربوطه نیز معرفی گردید.

تمرکز جلسه بر آرمان 6 از آرمان های 17 گانه توسعه پایدار قرار داشت.

بررسی اجمالی و جستجو در برخی پایگاه های اطلاعاتی از جمله  UNTERM، UNODS همچنین بانک جهانی به عنوان یکی از کارگزاری های تخصصی ملل متحد بخشی از برنامه این کارگاه بود.

شرکت کنندگان همچنین به طور خاص با نحوه دسترسی به گزارش ها و داده های مرتبط با مسائل آب در سایت های زیرمجموعه سازمان ملل متحد آشنا شدند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin