مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات سازمان ملل را برای دانشجویان رشته های روابط و حقوق بین الملل برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، پیرو همکاری مشترک مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در برگزاری مجموعه ای از کارگاه های آموزشی فشرده با عنوان بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد برای گروه های گوناگون دانشجویان و اعضای انجمن، جلسه ای با شرکت 8 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های روابط و حقوق بین الملل در سالن ساختمان سارمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

 برگزاری کارگاه به عهده خانم نازنین قائم مقامی فراهانی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که درباره نظام ملل متحد و بازیابی آن مطالب از سایت های سازمان ملل متحد و مرکز اطلاعات ملل متحد، استفاده از سایت کتابخانه دگ همرشولد، بخش راهنمای پژوهش آن، کتابخانه دیداری – شنیداری سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بین المل، اطلاعاتی را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. تاکید این جلسه بر ساختار نظام ملل متحد و موسسات تخصصی آن بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin