کاردار سفارت لبنان تاکید کرد: روش امام موسی صدر کارآمدی خودش را با گذشت زمان ثابت کرد و در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ این روش ها موجب شد که اسرائیل شکست بخورد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علی الحَبحَب کاردار سفارت لبنان در دومین تریبون آزادی امام موسی صدر گفت: ما از بچگی عادت کردیم این مناسبت با مقدار زیادی درد و ناراحتی همراه باشد. در سفری که قرار بود برای لبنان پایان درد باشد متاسفانه سال هاست پیامدهای تلخی را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه امام موسی صدر با یک نگاه روشن و استراتژیک به لبنان آمد، اظهار داشت: در لبنان کم شخصیتی وجود دارد که به عنوان دروازه ارتباطی شرق و غرب باشد و ایشان توانستند با بهره‌گیری از میراث حوزه جبل عامل و سید شرف‌الدین باب ارتباط و گفت‌وگو میان اهل سنت و شیعه باشد.

کاردار سفارت لبنان با بیان اینکه امام موسی صدر توانستند از ظرفیتهای لبنان استفاده و اهمیت آن را درک کنند، تصریح کرد: این اهمیت با وجود تمام بحران‌ها اعم از هویت، طایفه‌گری، عدم مشارکت مردم در نظام سیاسی، عدم توزیع منابع و… وجود داشت و ایشان توانستند از همه ادیان و طوایف به صورت ایجابی در این کشور بهره بگیرند.

علی الحَبحَب ادامه داد: لبنان ۱۵ میلیون جمعیت خارجی دارد که از جمعیت داخلی لبنان بیشتر است و ایشان توانستند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه امام موسی صدر توانستند از ظرفیت انسان لبنانی استفاده کرده و از هرگونه خصوصیت اندیشه‌ای و مذهبی عبور کنند و از ظرفیت‌های جریان‌های موجود در لبنان بهره ببرند و در کلیساها سخنرانی کنند، خاطرنشان کرد: افراد مختلف پیش‌بینی کردند که رفتارهای ایشان می‌توانست در تاریخ لبنان تاثیرگذار باشد. امام موسی صدر در همین راستا مجلس اعلای شیعیان را تاسیس کرد تا بتواند نقطه‌ای برای رفع محرومیت از همه و به ویژه شیعیان باشد.

کاردار سفارت لبنان افزود: یکی دیگر از فعالیت‌های ایشان تاسیس سازمان‌های خدماتی، پرستاری و بیمارستان در منطقه شمال بقاع در لبنان بود. ایشان بنیان‌های کشوری به نام لبنان و بازآفرینی انسان لبنانی را گذاشتند. این بنیان‌ها شامل گفت‌وگو و گشودگی بود. انسان جدید لبنانی این دو ویژگی را داشت.

علی الحَبحَب با بیان اینکه امام موسی صدر می‌خواست حکومتی وجود داشته باشد که بر اساس شایستگی باشد نه هویت‌های فرقه‌ای، ابراز داشت: ایشان توانستند در دوره‌ای که همه جهان اعراب ناامید و ناکام بود، مقاومت لبنان و جنبش امل را پایه‌گذاری کنند و بعد از آن این جنبش موجب تولد گروه‌های دیگر مقاومت شد. بنابراین تاسیس موضوع مقاومت در ۱۹۷۳ که اولین بار اسرائیل به لبنان حمله کرد توسط امام موسی صدر پایه‌گذاری شد.

وی با بیان اینکه روش امام موسی صدر کارآمدی خودش را با گذشت زمان ثابت کرد، عنوان کرد: در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ این روش‌ها موجب شد که اسرائیل شکست بخورد و چند روز پیش هم لبنانی ها توانستند خاکشان را از تکفیری ها پاک کنند و این روش آن قدر ادامه خواهد یافت که گفتگو و گشودگی بتواند بر جو تکفیری و طرد دیگری پیروز شود. تا آن روز روش امام موسی صدر ادامه خواهد داشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin