“دانیل آلبارسلی” کاردار سفارت اکوادور در ایران نشست دو روزه کارشناسان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را مفید ارزیابی کرد.وی در این رابطه گفت: حضور تمامی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در این اجلاس در شرایطی که جهان دچار تنش است، بسیار ارزشمند است.

کاردار سفارت جمهوری اکوادور در ایران بعد از پایان نشست دو روزه کارشناسان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با اشاره به اجلاس تهران در مقایسه با اجلاس‌های گذشته، گفت: حضور تمامی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در این اجلاس بسیار ارزشمند است چرا که اجلاس تهران در شرایطی برگزار می‌شود که جهان دچار بحران و تنش‌های بسیار است.

“دانیل آلبارسلی” کاردار سفارت اکوادور در ایران گفت: حضور تمامی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در این اجلاس در شرایطی که جهان دچار تنش است، بسیار ارزشمند است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin