کاردار سفارت آرژانتین در کشورمان آثار به جامانده از اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته ای ایران را محکوم کرد.

کاردار سفارت آرژانتین در ایران گفت: من فکر می کنم اینها بسیار فجیع هستند. با توجه به این اقدامات تروریستی که آزادانه اجرا می شوند باید قوی تر شد.

وی درباره نوع برخورد سازمان ملل متحد درباره این گونه اقدامات تروریستی افزود:سازمان ملل متحد اقداماتی را علیه تروریسم به انجام می رساند موضوع این است که ما باید خیلی خوب و روشن اقدامات تروریستی و اقداماتی که تروریستی نیستند را تعریف کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حملات علیه دانشمندان هسته ای ایران نقض حقوق بشر است یا خیر گفت: بله قطعا هرگونه اقدام تروریستی نقض حقوق بشر و نقض منشور حقوق بشر است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin