سفیر سلطنت عمان در ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد روزملی عمان ” روز نهضت” پیامی منتشر کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در پیام  ابراهیم بن احمد بن محمد المعینی، آمده است:

با آغاز جشنهای کشورم سلطنت عمان بمناسبت پنجاهمین سالگرد روزملی “روزفرخنده نهضت” دردوران برشکوه و مبارک زمامداری أعلیحضرت سلطان معظم هیثم بن طارق “حفظه الله ورعاه”، کشور عمان با گامهای استوار و اراده قوی و عزم محکم، راه پرافتخار و سیاست خارجی حکیمانه و رشد وتوسعه عمان نوین که بنیان آن توسط سلطان فقید قابوس بن سعید بن تیمور”طیّب الله ثراه” پایه گذاری کردید، را همچنان با اقتدارمی پیماید. نهضتی مبارک و مداوم در طول پنجاه سال گذشته که پایه های آن توسط سلطان راحل بنیانگذاری کردید تا عمان کشوری متمدن و نوین باشد .

عمان با تاریخ با قدمت و پرافتخارخود به عنوان یک کیان فعّال و موثر در رشد وشکوفایی منطقه شناخته شد، و توانست با درپیش گرفتن راه گفتگو و حمایت از آن وارزشهایی همچون گذشت و همکاری دسته جمعی و زندگی مسالمت آمیز و با صلح با همگان، نقش خود را به خوبی ایفا نماید. همچنین کشورم به عدالت و برابری و حسن همجواری و حاکمیت قانون و اصل عدم دخالت در امور دیگران و تأکید برحل و تسویه کشمکش ها و اختلافات اعتقاد دارد.

سلطنت عمان امسال گام های مهمی در راستای بازسازی تشکیلات اداری دولت و نوسازی آن جهت حمایت و همراهی با خواست های مرحله کنونی در راه توسعه اقتصادی و درچارچوب دیدگاه عمان سال 2040 میلادی، با استناد به اصولی که قانون اساسی کشور بر آن و برابری در حقوق و وظایف و حاکمیت قانون تأکید دارد، برداشته است. موضوعی است که مایه افتخار و سربلندی هر هم وطن عمانی و کسی که در سرزمین عمان زندگی می کند، می باشد.

روابط سلطنت عمان با جمهوری اسلامی ایران، یک روابط تاریخی و ریشه دار که بر اساس اصل حسن هم جواری و فهم مشترک استوار است، و این روابط به طور مداوم در تمام زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وغیره، و نیز در زمینه‌های همکاری مشترک روبه رشد و توسعه است. همچنین این روابط مورد حمایت و تأکید و پیگیری رهبران دو کشور است و تأثیر آن بر دو سطح رسمی و مردمی دو کشور به طور مثبت منعکس گردیده است. رشد این روابط با تبادل دیدارها میان مسئولین دو کشور در سطح رسمی به اوج خود رسیده است. این روابط در تعمیق و تقویت ارتباط میان مسئولین دو کشور و توسعه همکاری دو جانبه در تمام زمینه ها سهم بسزایی داشته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin