سفیر ایران در دانمارک با همتای خود در تهران دیدار و جشن نوروز را پاس داشتند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مرتضی مرادیان سفیر ایران در کپنهاک با دنی عنان سفیر دانمارک در تهران دیدار کرد.

سفیر دانمارک در ایران با اشاره به این دیدار خاطرنشان کرد: بنا بر رسوم ایرانی، چیدمان “هفت سین” برای سال نو دربردارنده هفت قلم از اجناسی است که نشانه ای از آرزو برای سالی خوب است. تمامی اقلام با حرف “س” شروع می شوند که نشانگر نمادی به شرح زیر است:

سبزه نشانه تولّدی دوباره، سمنو نشانه باروری، سنجد نشانه عشق و محبت می باشد، سرکه نشانه صبر و حوصله، سیب نشانه زیبایی و سلامت، سیر نشانه سلامت و سماق نشانه رنگی نوین و طلوع خورشید است.

همچنین ماهی قرمز در جام و آیینه جزئی از چیدمانی است که نمادی از حلول سال نو و خود اندیشی و عزت نفس است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin