در دیدار سفیر تایلند با قائم مقام هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری، افزایش پروازهای ایران و تایلند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در دیدار راسمی چیتهام سفیر تایلند با مرتضی دهقان قائم مقام هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری، پیرامون تسهیل در راه اندازی پروازهای شركت تای ایر تایلند به عنوان شركت حامل پرچم آن كشور به ایران نیز مذاكراتی صورت گرفت و مقرر گردید پرواز این شركت از اول اكتبر به ایران راه اندازی شود.

گفتنی است در حال حاضر در هفته 9 پرواز برنامه ای توسط شركت های هواپیمایی دو كشور انجام كه 6 پرواز در هفته توسط شركت هواپیمایی ماهان و سه پرواز در هفته توسط شركت هواپیمایی تایلندی انجام می شود.

با ورود این شركت هواپیمایی تعداد پروازهای بین دو كشور از 9 پرواز به 13 پرواز افزایش می یابد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin