سفیر لهستان در تهران در پایان ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، یولیوش یاسک گویوو، سفیر لهستان در تهران در پایان ماموریت خود در کشورمان با دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، دیدار و خداحافظی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin