وزیر دادگستری با انتقاد از برخوردهای دوگانه و ابزاری با موضوع حقوق بشر، به ارتقاء روزافزون شاخص های مرتبط با موازین حقوق بشری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سیدعلیرضا آوایی در این دیدار ضمن ابراز رضایت از وضعیت موجود روابط دو کشور و با استقبال از توسعه آن در حوزه های حقوقی و قضایی، از برخوردهای دوگانه و ابزاری با موضوع حقوق بشر انتقاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه اسلام، دین رافت و کرامت و احترام به انسانهاست تصریح کرد: جوامع اسلامی پیش از شکل گیری نهادهای غربی حقوق بشری، بر اساس مبانی اسلام علاوه بر حقوق انسانها، حقوق حیوانات و درختان را نیز شناسایی و رعایت کرده اند.

وزیر دادگستری در این دیدار بر هم افزایی ظرفیت های کشورهای اسلامی برای معرفی مناسب نگاه حقوق بشر اسلامی تاکید کرد.

سفیر اندونزی نیز در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت روابط دو کشور در زمینه های حقوقی و قضایی، جلسات مشترک حقوق بشری و نیز روابط دوجانبه سیاسی و پارلمانی ارائه و با اشاره به نگاه و سیاست کشورش در مبارزه با افراط گرایی، از نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه و شکست داعش تقدیر کرد و آن را در جهت منافع کشورهای منطقه و جهان اسلام دانست.

اوکتاوینو علیم‌الدین با اشاره به بازدید از زندان های ایران، استانداردهای بازپروری آن نظیر کارآموزی و ظرفیت سازی زندانیان در دوره حبس را مناسب ارزیابی کرد و خواستار ایجاد روابط نهادهای تخصصی دو کشور و استفاده از تجارب جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شد.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران و اندونزی موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمان را به امضا رسانده اند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin