به دنبال حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، سفیر افغانستان در تهران برای ادای پاره ای توضیحات به وزارت امور خارجه احضار شد.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با دعوت به آرامش، حمله به سرکنسولگری کشورمان در هرات را محکوم و غیر قابل پذیرش دانسته و تاکید کرد: پلیس و مقامات امنیتی محل بر اساس وظایف سازمانی می بایست سریعا در محل حاضر شده و اجازه تجمع غیرقانونی ، وارد آمدن خسارت به نمایندگی و ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان را نمی دادند.

وی افزود: بدیهی است اینگونه برخوردها در حالی که کارکنان نمایندگی های کشورمان در افغانستان مساعی خود را برای تردد قانونمند اتباع افغانستان به جمهوری اسلامی ایران معمول می دارند، دارای آثار منفی است. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر لزوم صیانت از ابنیه و کارکنان نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی کشورمان در افغانستان خواهان اتخاذ تدابیر بیشتر برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه شد.

افخم اضافه کرد: به همین منظور و در چارچوب تاکید بر لزوم تامین امنیت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از سوی دولت افغانستان، سفیر افغانستان برای ادای پاره ای توضیحات در مورد حادثه هرات به وزارت امور خارجه دعوت و مدیرکل آسیای غربی این وزارت نگرانی کشورمان نسبت به حادثه اخیر هرات و وقایع مشابه را به ایشان منعکس کرده و خواستار تدابیر مجدانه امنیتی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه شده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin