سفارت فرانسه در تهران نسبت به انتشار مطلبی با عنوان «تشکیلات سفارت فرانسه در پاساژ لوکس در شمال تهران؟ !» واکنش نشان داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در پاسخ سفارت فرانسه به مطلب منتشر شده آمده است: مقاله مذکور، که پیمانکار مسئول دریافت تقاضاهای صدور ویزا برای فرانسه را سخت زیرسوال می برد، تنها بر مبنای مشاهدات یک متقاضی ویزا نوشته شده، که ایشان هم تقاضای خود را پیش از برون سپاری به شرکت VFS، به بخش ویزای سفارت ارائه داده بود. سفارت فرانسه همچنین متأسف است که نگارنده مقاله فوق با این سفارتخانه تماس نگرفته تا واکنش رسمی ما به این اتهامات را پذیرا باشد.

سفارت فرانسه یادآوری می‌نماید که فقط شرکت VFS صلاحیت آن را دارد که ازطریق فرآیندی مطمئن، به متقاضیان ویزا وقت مصاحبه بدهد و پرونده‌شان را در ازای دریافت هزینه ثابت 25 یورو) علاوه بر مبلغ ۶۰ یورو که در چارچوب هزینه قانونی توسط سفارت اخذ می‌‌شود (برای خدمات فوق تحویل بگیرد. با این حال بررسی پرونده و صدور ویزا صرفاً در صلاحیت مقامات فرانسوی می‌باشد؛ لذا نه شرکت VFS و نه هیچ آژانس خصوصی دیگری کوچکترین صلاحیتی در زمینه های فوق ندارند.

بنابر آن‌چه گفته شد، سفارت فرانسه نسبت به هرگونه کلاهبرداری یا اخاذی در این مورد که در اینترنت یا حوالی مرکز VFS پیشنهاد می‌شود و دایر بر امکان دریافت وقت سفارت خارج از چارچوب فرآیند فوق یا تسهیل در صدور آن در قبال پرداخت مبالغ اضافی هنگفت است به متقاضیان ایرانی ویزا هشدار می‌دهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin