هیاتی از مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور ژاپن در ایران و جمهوری آذربایجان از راه آهن آستارا – آستارا بازدید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ماسامیچی سایتو وابسته سیاسی سفارت ژاپن در ایران و توشی هیرو کاتاگیری وابسته اقتصادی سفارت ژاپن در جمهوری آذربایجان با حضور در محل احداث پایانه بار راه آهن آستارا-آستارا، از نزدیک در جریان امور این پروژه بین المللی قرار گرفتند.

وابسته سیاسی سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در این بازدید که باحضور بخشدار مرکزی آستارا و پیمانکار پروژه خط ریلی آستارا-آستارا صورت گرفت، با اشاره به اهمیت خط ریلی آستارا -آستارا و رشت به قزوین اظهار کرد: شرکت ها و تجار ژاپنی علاقه بسیاری برای سرمایه گذاری در خط آهن بین المللی آستارا دارند و می توانند از ظرفیت های این خط ریلی برای توسعه تجارت بین کشورهای منطقه استفاده کنند.

ماسامیچی سایتو با بیان اینکه با اتمام کامل راه آهن آستارا-آستارا و اتصال آن به راه آهن رشت – قزوین شاهد اتصال بنادر مهم دنیا به یکدیگر خواهیم بود، گفت: راه آهن آستارا-آستارا حلقه مهم اتصال کریدور شمال-جنوب است و روابط اقتصادی کشور های منطقه را تسهیل می کند.

وابسته اقتصادی سفارت ژاپن در جمهوری آذربایجان نیز در این بازدید با اشاره به مهم بودن خط ریلی آستارا-آستارا و ترانزیت شمال به جنوب و برعکس برای کشور آذربایجان افزود: ایران و آذربایجان دو کشور ترانزیتی و فعال منطقه هستند و نقش مهمی در توسعه صادرات غیر نفتی منطقه دارند.

توشی هیرو کاتاگیری اهمیت اقتصادی خط ریلی آستارا-آستارا و رشت-قزوین برای دولت ژاپن را یادآور شد وخاطرنشان کرد: دولت ژاپن به اهمیت و موفقیت این پروژه واقف است.

وی در ادامه یادآورشد: جمهوری آذربایجان با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه ریلی آستارا-آستارا ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل خط آهن آستارا به رشت سرمایه گذاری می کند.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۹۱ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان و مجاورت جمهوری آذربایجان قرار دارد و خط مرزی آن توسط یک رودخانه محلی به نام آستارا چای تعیین می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin