سفیر اتریش در تهران از آغاز همکای‌های ایران و اروپا درباره عملیات “جستجو و نجات شهری” خبر داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اشتفان شولتز سفیر اتریش در تهران در صفحه توئیتر خود نوشت: همکاری آموزشی در حال تکمیل ایران و اتحادیه در رابطه با نجات و جستجو شهری با ابتکار عمل اتریش و به میزبانی دانمارک و هماهنگی و تسهیل توسط دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد، آغاز به کار کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin