• صفحه خانگی
  • >
  • سازمان ملل
  • >
  • نشست بررسی همکاری‏ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و قوه قضائیه ایران

اثربخشی همکاری‏های قضایی بین ‏المللی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و قوه قضائیه ایران مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ایران با همکاری نزدیک اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دادگستری کل استان کرمان و وزارت امور خارجه، یک نشست دو روزه کشوری با موضوع “همکاری‏های قضایی بین‏المللی با تاکید بر معاضدت قضایی و استرداد مجرمین” در شهر کرمان برگزار نمود.

یک دادستان ارشد از کشور سوئیس، یک استاد نامدار حقوق از ایران و یک عضو ارشد بخش تحقیقات جنایی پلیس بین‌الملل در ایران، از جمله سخنرانان این نشست بودند.

برگزاری این رویداد با حمایت مالی سخاوتمندانه دولت ژاپن به برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد   (UNODC)  در ایران امکان‌پذیر شد.

این نشست فرصتی بسیار خوب برای هفتاد قاضی، دادستان عمومی و همچنین مقامات ارشد قضایی استانی از شهرهای مختلف استان کرمان به منظور آشنایی و ارتقاء دانش‌ ایشان در زمینه همکاری‏های قضایی بین‏المللی، معاضدت قضایی متقابل و استرداد مجرمین، فراهم آورد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ایران فرصت را مغتنم شمرد تا دیدگاهی واضح‌تر از اهداف کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و همچنین نحوه همکاری های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ذیل کنوانسیون به کشورهای عضو به منظور پیشگیری و مبارزه موثر با جرایم سازمان یافته ارائه نماید.

در جریان جلسات کاری، پس از ارائه موضوعات، بارش افکار و تبادل نظر در خصوص مباحثی از جمله موضوعات زیر انجام پذیرفت:

الف: ساختار قانون‌گذاری ایران و پتانسیل‌های همکاری بین‌المللی قضایی؛

ب: ارزش افزوده کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی، به عنوان مبنای حقوقی همکاری‌های بین‌المللی؛

ج: مفهوم معاضدت قضایی کیفری و ویژگی‌های آن؛

د: آشنایی با پلیس بین‌الملل؛

ه: دیدگاه سوئیس در مورد معاضدت‌های قضایی متقابل؛

و: معاضدت‌های بین‌المللی کشورهای عضو ملل متحد ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی؛

ز: محرمانه بودن و افشای اطلاعات در دادرسی رسمی؛

ح: استرداد یا تعقیب: بهبود اثربخشی مبارزه با جرم و جنایت؛

ط: دیدگاه سوئیس در زمینه امور استرداد مجرمین؛

ی: آشنایی با نحوه معاضدت قضایی بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران.

 

در اختتامیه این نشست، دادستان کل استان کرمان و اداره امور بین‌الملل قوه قضائیه بر نقش همکاری حرفه‌ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با قوه قضائیه و دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید نمودند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin