“ناندینی داس سری واستوا” همسر سفیر هند در حاشیه مراسم شب استقلال هند از مد و پوشش زنان ایران سخن می گوید.ستاره جاويد-آسيا/ناندینی، صمیمی و ساده می‌ایستد و با لبخندی بی‌الایش‌تر از چهره‌اش به سوالاتم پاسخ می‌دهد. لباس tradition سرزمینش را به تن دارد و به سنت بانوان متاهل هندو یك خال سرخ میان دو ابرویش نشسته است. می‌گوید: من پوشش زنان ایرانی خیلی متنوع و الوان می‌بینم و همیشه این تنوع و رنگی كه در تهران هست مرا به یاد سرزمینم می‌اندازد.
ضمن اینكه زنان و جوانان هندی نوگرایی را دوست دارند اما هنوز به مولفه‌های سنتی هند كه در روحیه ملل شرقی هست بها می‌دهند و همانطور كه می‌بینید هنوز جوانان هندی به این مولفه‌ها ارزش می‌دهند.
مثلا همین خالی كه می‌بینید (به خال سرخ اشاره می‌كند) همان مولفه شرقی است كه سالیان سال است میان بانوان به عنوان یك سنت رایج است و با اینكه هندوستان مدرن شده اما هنوز این مولفه‌ها رنگ نباخته‌اند. روح سنتی كه جاری است همیشه طرفدار دارد و جوانان هندی مولفه‌های شرقی موجود در فرهنگ هند را دوست دارند.
پایان‌بخش شب استقلال هند اجرای قطعاتی از موسیقی هند توسط درشن سینگ ( طبلا) و علیرضا بروجردی ( سی تار) بود. دو ساز مكمل و شاعرانه كه حاضران را به فضای نت‌آلود و موسیقایی فرهنگ هند و عرفان ملل شرقی میهمان كرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin