همسر سفیر اندونزی در ایران با ابراز خرسندی از برگزاری همایش “فلسفه حقوق زن در اسلام” دیدگاه خود را درباره جایگاه زنان در اسلام و غرب ترسیم کرد.“ارلی ویران جوری” همسر سفیر اندونزی در ایران درباره جایگاه زنان در اسلام گفت: اسلام حقایق ناب و ارزشمندی درباره جایگاه زنان دارد كه متاسفانه ابعاد بسیاری از این مبانی و دیدگاههای فقهی برای جهانیان ناشناخته می باشد و به دلیل ناآگاهی از چنین جایگاهی، نظراتی ارائه می شود كه سنخیتی با دیدگاه اسلامی ندارد.
خانم “ارلی ویران جوری” تصریح كرد:نظر و دیدگاه اسلام نسبت به زن كاملا ارزشی، محترمانه و محوری می باشد اما فرهنگ غرب و دیدگاه های فمینیستی حقیقت واقعی اسلام درباره حقوق زنان را تحت شعاع قرار داده است و بسیاری از مردم و حتی بانوان در جوامع اسلامی از این حقیقت ناب بی اطلاع هستند.
وی ضروت اطلاع رسانی و آموزش را مورد تاكید قرار داد و افزود:اگر مسلمانان بتوانند این مبانی فقهی و اسلامی را در جهان تبیین نمایند و آن را به خوبی معرفی كنند شبهات و تردید های موجود از میان خواهد رفت و جهان با منابع ارزشمند فقهی و دینی آشنا می شوند.
همسر سفیر اندونزی در ایران در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نظریات اسلام درباره وظایف و حقوق زنان باید در قالب مقالات علمی و پژوهشی به جهان عرضه شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره تفاوت حقوق زن از دیدگاه اسلام و غرب این گونه بیان داشت: متاسفانه غربیها در شعارهای آزادی و حقوق زنان، نگاه ابزار گونه دارند به این معنا كه در غرب زن تنها نقش وسیله ای در جهت رفع نیازهای جنسی و حضور در تبلیغات و منافع مالی را ایفا می كند و ارزش دیگری از منظر انسانی ندارد و این مسئله فاجعه جنسیتی به شمار می رود.
خانم ارلی ویران خاطرنشان كرد:از سوی دیگر نیز برخی از دیدگاههای متحجرانه در كشوهای اسلامی نیز فاقد آزادی انسانی در پیشرفت و كسب دانش است در حالی كه اسلام معتقد است زن باید در عرصه های اجتماعی حضور یابد و خود را وسیله و ابزاری در اختیار دیگران قرار ندهد.
وی آموزش را امری مهم در آشنا سازی زنان به حقوق دینی خود برشمرد و عنوان كرد: در این كشورها باید آموزشهای لازم در خصوص رفتار با بانوان و جایگاه واقعی زن در نظر گرفته شود تا چنین دیدگاهها منفی به نام اصلی اسلام لطمه نزند و برخی ها این رفتارها را این گونه علیه اسلام برداشت ننمایند.
این اندیشمند گرامی در ادامه اذعان كرد:اما از منظر اسلام، زن یك موجود تكامل یافته و ارزشمند در خانواده می باشد كه می تواند با هنرهای خود، بنیان خانواده را تحكیم كرده و در عرصه های اجتماعی نیز حضور یابد و هر تلاشی كه برای خانواده اش می كند دارای اجر و جایگاه والایی است.
وی اظهار داشت:در برخی از كشورهای اسلامی همچون افغانستان، پاكستان و عربستان و … اجحاف های فراوانی در حقوق زنان روا داشته می شود كه این مسائل دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و غربی ها را نسبت به اسلام منفی كرده است در حالی كه باید در این زمینه روشنگری صورت پذیرد.
همسر سفیر اندونزی در ایران گفت:اگر زنان به حقوق و جایگاه خود در جهان آشنا بودند و با مكتب اسلام در این ارتباط آگاه می شدند قطعا شاهد افراط و تفریط در حقوق زنان نبودیم و غرب هرگز اسلام را این گونه مورد قضاوت قرار نمی داد و علیه اسلام در جهان تبلیغ نمی كرد.
وی تصریح كرد: زن در اسلام هرگز یك كالای اقتصادی و لوكس نیست بلكه دارای مقام والایی می باشد كه حق زندگی و انتخاب دارد و در تقوا و خوب بودن مورد قیاس قرار می گیرد نه در برابر جنسیت.
وی افزود: امیدواریم برگزاری چنین همایش هایی به صورت گسترده در همه جوامع اسلامی و در سطح جهان، بتواند جایگاه واقعی زنان و مقام آنان را معرفی نماید تا سوالات و شبهه های موجود در این میان از بین برود.
خانم ارلی ویران یكی از مولفه های مهم اسلام نسبت به زنان را احترام دانست و عنوان كرد:زن در اسلام دارای حریم و احترام فراوانی می باشد و حقوق آن مورد تاكید است از این رو نباید چنین جایگاهی را فراموش كرد زیرا اسلام بارها به این مساله تاكید دارد و بی احترامی مردان نسبت به زنان را سرزنش و نكوهش كرده است.
وی خاطرنشان كرد:فرهنگ اشتباه و منفی غرب جایگاه زنان را متزلزل كرده و از میان برده است به ویژه خانواده ها را به سوی سقوط كشانده و زنان را به مرتبه ای رسانده كه در شان و منزلت زنان نبوده است زیرا می خواهند زنان را خالی از شخصیت واقعی كنند تا استثمار آنان آسان باشد هرچند شناساندن جایگاه زنان در اسلام و معرفی آن كار آسانی نیست و به فرهنگ سازی نیازمند هستیم.
وی درباره وظایف زنان نیز در روشنگری و بینش دادن به جهان اذعان كرد:زنان مسلمان باید با شناخت كامل حقوق خود، موجب روشنگری شوند اما هرگز چنین دیدگاهی را با دیدگاههای غرب و فیمینیسم اشتباه نگیرند زیرا چنین دیدگاهی حتما به شخصیت زنان لطمه می زند و آنان را از فطرت حقیقی زن بودن دور می سازد.
همسر سفیر اندونزی در ایران یادآور شد: امیدواریم بتوانیم مكتب اسلام را به خوبی به جهان معرفی كنیم و زنان جایگاه واقعی خود را بشناسند و با دوری گزیدن زایدگاههای غربی و فیمینسم به پیشرفت و تعالی دست یابند و جهان را با شخصیت خود آشنا سازند كه چنین امری نیازمند آموزش دقیقی است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin