در مذاکرات سفیر الجزایر و معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زمان برگزاری هفته فرهنگی این کشور در تهران، مهرماه سال 1395 تعیین شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، عبدالمنعم احریز با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سید محمدحسین هاشمی، معاون فرهنگی این سازمان دیدار و در خصوص برگزاری هفته فرهنگی الجزایر در تهران، گفتگو کردند.

در این دیدار، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سوابق دوستی و همکاری های فرهنگی خوب بین دو کشور به ویژه همکاری صمیمانه مسئولان الجزایری در فراهم کردن امکانات لازم برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در الجزایر، اشاره کرد.

هاشمی در ادامه ضمن استقبال از تصمیم مسئولان وزارت فرهنگ الجزایر برای برگزاری هفته فرهنگی این کشور در ایران، در خصوص زمان پیشنهادی برای هفته نخست مهرماه 1395 گفت: این تاریخ جدید از نظر ما نسبت به تاریخ های اعلام شده قبلی مناسب تر است.

موضوع دیگری که در ادامه این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مسأله محل برگزاری مراسم هفته فرهنگی الجزایر در تهران بود.

سید محمدحسین هاشمی در این مورد مناطقی از تهران را با ویژگی های لازم و مناسب برای برگزاری هفته فرهنگی پیشنهاد داد و سفیر الجزایر نیز از آن استقبال کرد.

در ادامه معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درخواست کرد تا برای فراهم کردن امکانات لازم برای اسکان، پذیرایی و … تعداد گروه های هنری و هیأت های همراه الجزایر برای برگزای این هفته فرهنگی اعلام شوند.

بنا براعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه نیز طرفین در خصوص برنامه هایی که قرار است گروه های هنری در این هفته فرهنگی برگزار کنند، تبادل نظر کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin