سفیر یونان همراه سفیران پنج کشور اروپایی دیگر به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند تا اولتیماتوم نفتی ایران را به پایتخت کشورهای خود اطلاع دهند.

از میان شش سفیر حاضر در وزارت امورخارجه ایران سفیر یونان از دیگران بیشتر نگران به نظر می رسید.او چند بار با تلفن همراه خود تماس هایی گرفت و سپس سیگار خود را روشن کرد.
یونان وضع و روز اقتصادی مناسبی ندارد. در عرف دیپلماتیک سیگار کشیدن اقدام جالبی ارزیابی نمی شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin