خانم ارتارین کازین، مدیراجرایی برنامه جهانی غذا پس از ملاقات با مقامات ارشد دولتی ایران سفر دو روزه اش را به پایان برد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، خانم ارتارین کازین در سفرش به ایران با وزیر کشور، قائم مقام وزیر امور خارجه، معاون وزیر کشور، مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، نمایندگان کشورهای اهدا کننده کمک به پناهندگان در ایران و روسای دفاتر سازمان ملل متحد در ایران دیدار نمود.

وی همچنین از مهمانشهر شهید ناصری واقع در ساوه در استان مرکزی بازدید نموده و مورد استقبال معاون استانداراستان مرکزی و فرماندار شهر ساوه قرار گرفت.

خانم نگار گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با اشاره به سفر مدیراجرایی برنامه جهانی غذا به ایران گفت:من از سفر مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا به ایران که پس از 15 سال محقق شده، بسیار خرسند هستم. اطمینان دارم که نتیجه این مذاکرات ثمربخش، زمینه کمک های بیشتری به پناهندگان تحت پوشش غذایی را فراهم کند.

در ایران، برنامه جهانی غذا به پناهندگان افغان و عراقی آسیب پذیر که در مهمانشهرها ساکن هستند کمک های غذایی می رساند و نیز به منظور ایجاد انگیزه تحصیلی میان دختران پناهنده ساکن مهمانشهرها، آژانس غذایی سازمان ملل متحد پروژه ای تحت عنوان “غذا برای تحصیل” اجرا می‌نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود بار مالی مضاعف بر اقتصاد داخلی کشور، بیش از سه دهه است که سخاوتمندانه پذیرای دومین جمعیت پناهنده در جهان می باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin