نماینده فائو در ایران بر اهمیت کشاورزی خانوادگی در تدوین برنامه‌ها و دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سرج ناکوزی نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا در تهران با اشاره به مراحل تدوین برنامه ششم توسعه ۵ ساله ملی توسط دولت یازدهم گفت: با توجه به اهمیت کشاورزی خانوادگی در ایجاد امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت منابع طبیعی و اقتصاد محلی شاید در این برهه از زمان پرداختن به مقوله نقش خانواده های کشاورز در زنجیره ارزشی تولیدات کشاورزی در پیش بینی و تدوین سیاست ها و برنامه های مشخص و استراتژی های موثر از اهمیت دوچندانی برخوردار باشد.

این مقام سازمان ملل در توضیح نیاز به تغییر الگوی تولید محصولات کشاورزی در جهان اضافه کرد: ما دیگر نمی توانیم به مدل نهاده محور با هدف افزایش تولید محصولات غذایی تکیه کنیم. ما نیازمند تغییر جهت به سمت سیستم های سالم تر و پایدارتر غذایی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ما نیازمند بهره گیری از نهاده های کمتر در کشاورزی به ویژه آب و مواد شیمیایی هستیم به گونه ای که کشاورزی، جنگلداری و شیلات را در مسیر بلندمدت پایدار و بهره ور قرار دهیم.

ناکوزی تصریح کرد: چنانچه در پی پیروزی در جنگ علیه گرسنگی و ناامنی غذایی باشیم، این تغییر در رویکرد امری کاملا حیاطی است، با این وجود موفقیت روند یاد شده همچنین تا حد زیادی بستگی به توان ما در دنبال کردن رویکرد جوامعی دارد که از مشارکت اجتماعی و نقش ارزشمند خانواده های کشاورز در این روند حمایت کند.

وی افزود: گمانه زنی های اخیر در خصوص مقوله گرسنگی نشان می دهد که نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر در جهان از گرسنگی شدید رنج می برند بیش از نیمی از جمعیت جهان با شکل های مختلف سوءتغذیه از جمله تغذیه ناکافی، کمبود ریزمغزی ها و چاقی دست و پنجه نرم می کنند بر همین اساس نیاز مبرمی به افزایش تولید محصولات غذایی علاوه بر ۶۰ درصد جهت پاسخگویی به تقاضای جمعیت جهان که در سال ۲۰۵۰ به بیش از ۹ میلیارد نفر می رسد وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: به رغم این واقعیت که سرانه دسترسی به غذا قالب بر ۴۰ درصد در فاصله ۴ دهه گذشته افزایش یافته و فائو نیز افتخار دارد که در این موفقیت نقش چشمگیری را ایفا کرده است، با این وجود ما همچنان به افزایش تولید محصولات غذایی به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه نیازمندیم.

نماینده فائو در ایران ادامه داد: با این حال اقدام مذکور باید با روندی پایدار انجام پذیرد رویکردهای پیشین محدودیت های خود را نمایان ساخته است ما دیگر نمی توانیم به مدل نهاده محور با هدف افزایش تولیدات محصولات غذایی تکیه کنیم. ما نیازمند تغییر جهت به سمت سیستم های سالم تر و پایدارتر غذایی هستیم ما نیازمند بهره گیری از نهاده های کمتر در کشاورزی به ویژه آب و مواد شیمیایی هستیم به گونه ای که کشاورزی، جنگلداری و شیلات را در مسیر بلندمدت پایدار و بهره ور قرار دهیم.

ناکوزی با بیان اینکه ما نیازمند ذخیره سازی در عین رشد هستیم گفت: چنانچه در پی پیروزی در جنگ علیه گرسنگی و ناامنی غذایی باشیم این تغییر در رویکرد امری کاملا حیاطی است با این وجود موفقیت روند یاد شده همچنین تا حد زیادی بستگی به توان ما و دنبال کردن رویکرد جامعی دارد که از مشارکت اجتماعی و نقش ارزشمند خانواده های کشاورز در این روند حمایت کند.

وی با بیان اینکه بر همین اساس شعار روز جهانی غذا در سال ۲۰۱۴ (کشاورزی خانوادگی؛ تامین غذای جهان، مراقبت از زمین) انتخاب شده تا نقش کشاورزان خود مطرح گردد، این مقوله توجه جهانی را متمرکز و نقش سازندگی کشاورزی خانوادگی و ریشه کنی گرسنگی و فقر می کند به گونه ای که امنیت غذایی، تغذیه مناسب، ارتقا سطح زندگی، مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار را به ویژه در مناطق روستایی در پی خواهد داشت.

نماینده فائو در ایران افزود: کشاورزی خانوادگی شامل تمامی فعالیت های کشاورزی خانواده بنیان است و با حوزه های متعددی از توسعه روستایی مرتبط می شود و ابزاری است برای سازماندهی تولیدات کشاورزی، جنگل و مرتع، شیلات و آبزی پروری که توسط خانواده مدیریت و اجرا می شود و عمدتا بر نیروی کار خانواده اعم از زن و مرد تکیه دارد ضمن آنکه کشاورزی خانوادگی دارای ابعاد بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی، خانواده های کشاورز زمین خود را به گونه ای مدیریت می کنند که به رغم دسترسی محدود به منابع تولید همچون نهاده های کشاورزی و خدمات حمایتی تولید خود را در سطح بالایی حفظ کنند.

ناکوزی تصریح کرد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۴ را سال جهانی کشاورزی خانوادگی برگزیده است و در این راستا فائو با همکاری شرکای خود در طول سال پیش رو به پیگیری ۴ رویکرد با عناوین پشتیبانی از سیاست های توسعه ای کشاورزی، زیست محیطی و اجتماعی که منجر به پایداری کشاورزی خانوادگی می شود. ارتقا دانش، ارتباطات و آگاهی های عمومی، رسیدن به درک بهتر از نیازهای کشاورزی خانوادگی، پتانسیل ها، موانع و اطمینان از پشتیبانی های فنی و هم افزایی برای تحقق پایداری می پردازد.

وی ادامه داد: برگزیدن سال بین المللی یاد شده توسط سازمان ملل متحد این پیام را شفاف منتقل می کند که جامعه جهانی مشارکت مهم خانواده های کشاورز در امنیت غذایی جهان را به رسمیت شناخته است در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون خانواده کشاورز در جهان وجود دارد که شامل تعداد قابل ملاحظه ای از کشاورزان در سطوح متوسط و خرد، مردم بومی، جوامع سنتی، صیادان و مرتعداران می شود.

ناکوزی افزود: بیش از ۷۰ درصد جمعیت جهان که محتمل ناامنی غذایی هستند در مناطق روستایی آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاور نزدیک زندگی می کنند، بسیاری از آنان خانواده های کشاورزی هستند که در قیاس خود با دسترسی کم به منابع طبیعی، سیاست ها و فناوری ها روزگار می گذرانند. شواهد قابل ملاحظه ای وجود دارد که نشان می دهد خانواده های فقیر کشاورز می توانند به سرعت پتانسیل های بهره وری خود را به کار گیرند چنانچه سیاست های مناسب به اجرا گذاشته شود دسترسی در این میان مانع اصلی به شمار می رود.

نماینده فائو در ایران یادآور شد: در سطح ملی تعداد قابل ملاحظه ای از عوامل کلیدی در موفقیت توسعه کشاورزی خانوادگی دخیل هستند از جمله مواردی چون شرایط کشاورزی زیست محیطی، ویژگی های محلی، دسترسی به بازار، دسترسی به زمین و منابع طبیعی، دسترسی به فناوری و خدمات ترویجی، دسترسی به منابع مالی، بافت جمعیتی و اقتصادی، شرایط فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از آموزش های تخصصی همراه با دیگر عوامل را می توان برشمرد. ضمن آنکه خانواده های کشاورز در ایران نقش مهمی را در تولید محصولات استراتژیک و همچنین سایر محصولات کشاورزی برای مصارف داخلی و حتی مقاصد صادراتی ایفا می کند.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، از آنجا که دولت به سمت تدوین برنامه ششم توسعه ۵ ساله ملی حرکت می کند و با عنایت به اهمیت کشاورزی خانوادگی در ایجاد امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت منابع طبیعی و اقتصاد محلی شاید در این برهه از زمان پرداختن به مقوله نقش خانواده های کشاورز در زنجیره ارزشی تولیدات کشاورزی و همچنین نیازهای آنان در راستای پیش بینی و تدوین سیاست ها و برنامه های مشخص و استراتژی های موثر جهت اجرا در این خصوص از اهمیت دوچندانی برخوردار باشد. سال بین المللی کشاورزی خانوادگی و روز جهانی غذا در این سال برای ما فرصت مغتنمی را در جهت پرداختن بیشتر به نقش استراتژیک خانواده های کشاورز در توسعه روستایی و کشاورزی و همچنین تقویت ظرفیت های آنان فراهم ساخته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin