نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران گفت: نخستین و مهمترین لازمه برای تحقق شهر دوستدار سالمند، مشارکت فعال افراد سالخورده در این فرایند است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، لیلا جودان در گفتگو با ایرنا در اصفهان افزود: ما به جای سالمندان نمی توانیم فکر کنیم و برای آنها تصمیم بگیریم بلکه افرادی که خودشان به عنوان سالمند در شهرها زندگی می کنند و تجربه دارند می توانند ایده های مناسب برای تحقق شهر سالمند ارائه کنند.

وی اظهار داشت: در اجرایی کردن شهر دوستدار سالمند باید نیازها، انتظارات و چالش های آنها را بشناسیم و برای آنها چاره اندیشی و برنامه ریزی کنیم و اگر این مشارکت نباشد، چنین شهری نیز تحقق پیدا نمی کند.

جودان، لازمه دوم برای شهر دوستدار سالمند را ایجاد زیرساخت های مناسب در بخش هایی مانند مسکن، حمل و نقل، فضاهای شهری و پارک ها خواند و تصریح کرد: این زیرساخت ها باید حضور سالمندان را تسهیل کند تا به صورت فعال در جامعه مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اجرایی کردن شهر دوستدار سالمند در اصفهان بسیار آسانتر از شهرهای دیگر از جمله تهران است، اضافه کرد: بسترهای آماده و فراوانی در این کلانشهر وجود دارد و مسئولان آن تصمیم ها و معیارهای خوبی را در این زمینه در نظر گرفتند تا سالمندان بتوانند به راحتی از امکانات شهر استفاده کنند.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ادامه داد: ایجاد فضاهایی برای اینکه سالمندان بتوانند به گردش بروند و باهم گردهمایی داشته باشند بسیار مهم است و در اصفهان از جمله در بوستان های آن چنین امکانی فراهم شده است.

لیلا جودان نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای حضور در مراسم امضای تفاهم نامه شهر دوستدار سالمند به اصفهان سفر کرد.

تفاهم‌نامه طراحی و ایجاد شهر دوستدار سالمند بین شهرداری اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور (بهزیستی) با همکاری نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در اصفهان امضا شد.

کلانشهر اصفهان در سال گذشته به پیشنهاد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به عنوان شهر پایلوت دوستدار سالمند در کشور ایران انتخاب و تفاهم نامه مربوطه برای اجرایی شدن آن امضا شد.

اصفهان حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که سالمندان حدود ۱۱ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin