رییس بخش حقوقی سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران گفت: مبارزه با جرائم مرتبط با مواد مخدر نیازمند اقدامات انسانی و جامعه است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دوروتا برژستکی در نشست بین المللی کارشناسی تهران با موضوع توسعه پایدار و اشتغال زایی که باحضور نمایندگان کشورهای اروپایی نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان در هتل هما برگزارشد، اظهار داشت: در این همایش باید موضوعات کلیدی و حیاتی در زمینه مواد مخدر و موضوعاتی همچون آموزش، انعطاف و تاب آوری محیط خانواده و زنان را مد نظر داشته باشیم تا نتایج این اقدامات عمل گرایانه را ببینیم.

وی ادامه داد: امیدوارم در این همایش دو روزه بتوانیم بحث های جذابی را داشته باشیم و به نیتجه مطلوبی دست یابیم.

نشست کارشناسی تهران با موضوع توسعه پایدار با حضور نمایندگان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای آلمان، افغانستان و برخی از کشورهای منطقه ای اروپا در هتل هما برگزار شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin