میزگرد بحث و تبادل نظر در باره اصلاحات سازمان ملل متحد به وسیله انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با حمایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هشت تن از اعضای انجمن آلمانی ملل متحد، شاخه باواریا، مهمانان ویژه این همایش بودند.

خانم دکتر دوتسنکو، رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در سخنانش به پاره ای از جزئیات پیشنهادات دبیرکل سازمان ملل متحد برای اصلاحات در این سازمان به ویژه موارد مربوط به صلح و امنیت، نظام توسعه ای ملل متحد و اصلاحات مدیریتی اشاره کرد.

ایشان به نقل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت به منظور غلبه بر چالش های بین المللی، جهان نیازبه سازمان مللی چابک، موثر و مفید به عنوان یک نهاد دارد و به همین دلیل پیشنهاد برای اصلاحات را مطرح کرده است.

 وی گفت: پیشنهادات دبیر کل برای صلح و امنیت خواستار تقویت ارتباط بین راهبرد های سیاسی و عملیاتی از یک سو و صلح و امنیت و توسعه از سوی دیگر است.

در این نشست یک روزه خانم اولریکه رنر، ریاست انجمن آلمانی ملل متحد شاخه باواریا و خانم دکتر نسرین مصفا ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نقطه نظرات خود را در باره اصلاحات در این سازمان جهانی بیان نمودند.

دکتر مارتین پابست معاون انجمن آلمانی ملل متحد شاخه باواریا در باره نظرات و کمک های آلمان در زمینه حفظ صلح سازمان ملل متحد برای حاضران سخن گفت سپس، دکتر امیر ساعد وکیل استاد دانشگاه تهران در باره اصلاحات در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

 سایر سخرانان این همایش عبارت بودند از:

دکتر پوریا عسکری از دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع اصلاحات سازمان ملل متحد و پاسخگویی بین المللی،

تاسیلو اشمید عضو انجمن آلمانی ملل متحد با موضوع حوزه قضایی جنایی: مسئولیت کشورها و سازمان های بین المللی،

خانم اولریکه رنر، ریاست انجمن آلمانی ملل متحد شاخه باواریا درباره موضع آلمان نسبت به اصلاحات سازمان ملل،

دکتر هرمیداس باوند دیپلمات سابق وزارت امور خارجه ایران درباره اصلاحات شورای امنیت،

دکتر سید حسین سادات میدانی استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

این همایش با سخنان دکتر مصفا، دکتر افتخاری استاد دانشگاه تهران و دکتر پابست پایان یافت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin