آقای “برونو فوشه” سفیر فرانسه در ایران ، با سید مهدی میرابوطالبی معاون امور بین الملل اتاق ایران ملاقات كرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، در دیدار “برونو فوشه” سفیر فرانسه در ایران با معاون امور بین الملل اتاق ایران و دبیرکل اتاق مشترک ایران و فرانسه، راه های همکاری تجاری دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه توافق شد هیأتی از تجار و صاحبان صنایع فرانسه در ماه فوریه به ایران سفر كنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin