بررسی سوابق و زندگی نامه آقای “میکائیل بارون فون اونگرن – اشترنبرگ” سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران

میکائیل بارون فون اونگرن – اشترنبرگ

متولد دوم ژوئیه ۱۹۵۵ ، متاهل دارای سه فرزند

زندگی نامه

۱۹۸۱دومین امتحان دولتی رشته حقوق

۱۹۸۲استخدام در وزارت امور خارجه آلمان، بن

۱۹۸۴-۱۹۸۶مسئول امور بازار مشترک اروپا، وزارت امور خارجه آلمان در بن

۱۹۸۶-۱۹۸۹دبیر دوم ، سفارت آلمان در رباط، مراکش

۱۹۸۹-۱۹۹۲قائم مقام سرکنسولگری آلمان در لنینگراد/ سنت پترزبورگ/روسیه

۱۹۹۲-۱۹۹۵رایزن نمایندگی دائم جمهوری فدرال آلمان در اتحادیه اروپا، بروکسل

۱۹۹۵-۱۹۹۸مسئول امور اتحادیه اروپا در وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمانو پارلمان جمهوری فدرال آلمان، بوندس تاگ، بن،

۲۰۰۲ -۱۹۹۸رئیس اداره گسترش اتحادیه اروپا در وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان،  بن/ برلین

۲۰۰۶ -۲۰۰۲رئیس بخش سیاسی در نمایندگی دائم جمهوری فدرال آلمان در سازمان مللمتحد در نیویورک

۲۰۰۷ -۲۰۰۶قائم مقام رئیس نمایندگی دائم جمهوری فدرال آلمان در سازمان ملل متحددر نیویورک

۲۰۰۷-۲۰۰۹نماینده ویژه برای امور سازمان ملل متحد در وزارت امور خارجهجمهوری فدرال آلمان، برلین

از دسامبر ۲۰۰۹ رئیس بخش سازمان ملل متحد و مسائل جهانی در وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان، برلین

از ژوئیه ۲۰۱۳سفیر آلمان در تهران

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin