در کارگاه آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، تاریخچه و ارکان سازمان ملل متحد برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد میمه تشریح شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای محمد رجایی مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد طی جلسه ای در محل کتابخانه این مرکز در مورد تاریخچه و ارکان سازمان ملل متحد، همچنین آرمان های توسعه هزاره برای 55 نفر از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در استان اصفهان سخنانی ایراد داشت.

این جلسه در راستای برنامه سازمان ملل متحد در خدمت مردم، برای افراد علاقه مند ارائه می گردد. شرکت کنندگان در این نشست از مطالب ارائه شده در مورد تاریخچه سازمان ملل متحد و فعالیت های این نهاد در ایران که عضو موسس سازمان ملل متحد نیز هست، ابراز خشنودی نموداند.

همچنین مقدم درباره کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد که در تهران نمایندگی دارند توضیحاتی داد و به فعالیت ها و خدمات مرکز اطلاعات سازمان ملل اشاره کرد.

در عین حال وی اطلاعاتی در مورد کارگاه های آموزشی که کتابدار مرکز خانم نازنین قائم مقامی در مورد چگونگی بازیابی اطلاعات مورد نیاز علاقه مندان از سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل و سایت ملل متحد و سایت های سایر کارگزاری های تخصصی ملل متحدبرگزار می نمایند، توضیحاتی برای شرکت کنندگان ارائه داد.

در انتها به سئولات شرکت کنندگان پاسخ داد و نسخه فارسی بروشور های آرمان های توسعه هزاره بین آنان توزیع شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin