معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران طی جلسه ای تاریخچه و ارکان اصلی سازمان ملل متحد را برای هشت تن از جوانان عضو سازمان هلال احمر تشریح کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این جلسه آقای محمد رجایی مقدم تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد، ارکان اصلی آن همچنین کارگزاری های تخصصی، برنامه ها و صندوق های سازمان ملل متحد فعال در جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

وی مطالبی در مورد همکاری های سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد (سمن ها) نیز برای حاضران ارائه کرد.

سپس خانم ماریا دوتسنکو برای حاضران درباره همکاری های سازمان ملل متحد و جوانان بیاناتی مطرح نمود.

منابع اطلاعاتی سازمان ملل متحد مانند منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمودار نظام ملل متحد و غیره در بین حاضران توزیع گردید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin