معاون سفیر چین در مورد بازطراحی راکتور هسته ای اراک که قرار است توسط چینی ها انجام شود گفت: چین نسبت به تمام تعهدات خود در قبال ایران پایبند است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شو وی، درباره آخرین وضعیت اسنادی که در سفر رئیس جمهوری چین به تهران امضا شد گفت: رابطه دو طرف پس از سفر رئیس جمهوری خلق چین به ایران در تمام زمینه ها با سرعت پیش می رود و خیلی خوشحالیم که مقامات دو طرف از این مسیر پشتیبانی می کنند.

شو وی اضافه کرد: طی چند ماه اخیر مشکلات موجود بر سر راه همکاری دو طرف به تدریج برداشته شده است و دو طرف با بهترین شرایط برای توسعه روابط دو طرف مواجه شده اند.

کاردار چین در تهران با تاکید بر حمایت های کشورش از توافق هسته ای ایران و 1+ 5 گفت:پس از توافق هسته ای فکر می کنیم طرفین در این مساله واقعا به خوبی کار کرده اند و امیدواریم با شرایط موجود برای چین و ایران شرایط مناسبی برای توسعه مناسبات دوجانبه و همچنین اجرای این توافق فراهم شود.

وی در خصوص تعهدات طرف چینی در بازطراحی راکتور هسته ای اراک گفت: هم اینک چینی ها روی این مساله کار می کنند و کار ما بیشتر در زمینه سیاسی است و این مساله بیشتر در چارچوب همکاری سازمان انرژی اتمی ایران با یک شرکت اتمی چین است.

کاردار چین در تهران با تاکید بر اینکه چینی ها به تعهدات خود عمل می کنند ادامه داد: طبیعتا هر کاری مشکلات خاص خود را دارد بااین حال مهم این است که طرفین با هم تلاش کنند تا مشکلات را حل کنند.

شو وی افزود: با اراده ای که در این زمینه در طرفین وجود دارد فکر نمی کنم دیگر مشکلی در زمینه برجام وجود داشته باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin