معاون سفير اتريش با اشاره به ظرفیت های فرهنگی دو کشور از علاقه فراوان مردم اتریش به آثار باستانی ایران همچون میدان امام در اصفهان تاکید ورزید.“بانیانی” درباره روابط فرهنگی ایران و اتریش گفت: حضور بیش از 50 هزار نفر از مردم ايران در کشور اتريش، روابط این دو ملت را بسیار دوستانه ساخته است.
وی تصریح کرد: از اين تعداد مهاجر ایرانی، برخى دانشجويانى هستند كه براى تحصيل به كشور اتریش آمده‌اند و برخی دیگر نیز متخصصان، پزشكان و آرشيتكت‌هایی هستند که اتریش از وجود آنها، بهره بسیار می برد.
بانیانی خاطرنشان کرد: مهاجران ایرانی ساکن در کشور اتریش، به منزله نمایندگانی هستند که براى آشنايى بيشتر دو ملت تلاش نموده و روابط علمى، فرهنگى و اجتماعی موجود میان دو کشور را گسترش مى‌دهند.
نماینده سفیر اتریش، ادامه داد: سالها است، تبادلات فرهنگی و علمی ميان دو كـشـور ايـران و اتريش جریان دارد و گسترش هرچه بیشتر این روابط، خواسته‌ى قلبى دولت اتریش است.
بانیانی گفت: ايران و اتريش، قريب به پانصد سال است كه با يكديگر رابطه‌ى ديپلماتيك برقرار نموده‌اند و خوشبختانه در تمام اين سال‌ها، هرگز مشكلى در روابط موجود میان دو کشور، پديد نيامده است.
وی افزود: ایران و اتریش، تشابهات فرهنگى گسترده‌اى دارند، به گونه ای که قسمت‌هايى از طاق‌ها و ستون‌هاى زیباترین كليسای کشور اتریش بر اساس فنون معمارى ايرانی بنا شده است و اين امر، گواهى بر تشابه فرهنگى و ديرينگى تعاملات موجود ميان دو كشور است.
معاون سفیر اتریش در ایران، تصریح کرد: امروز نيز با تدابيرى كه دو كشور اندیشیده اند، تعاملات و تبادلات فرهنگى همچنان ادامه دارد و در طول زمان افزايش چشمگيرترى نيز خواهد يافت.
بانیانی تاکید کرد: ملت اتریش با فرهنگ و تاریخ جمهورى اسلامى ايران بيگانه نيستند و به آثار باستانی این سرزمین، به ویژه میدان امام اصفهان علاقه بسیاری دارند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin