مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد روز جمهوری هند در سفارت این کشور در تهران برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مراسم روز ملی جمهوری هند با حضور مقامات این سفارتخانه و جمعی از هندی های مقیم ایران در محل سفارت این کشور در تهران برگزار شد.

جشن روز ملی هند که ۲۶ ژانویه هر سال در هند و سفارتخانه های این کشور در خارج از هند برگزار می شود با به اهتزار درآوردن پرچم ملی این کشور و قرائت پیام نارندرا مودی نخست وزیر هند به مناسبت این روز برگزار شد.

روز جمهوری هند، روزی است که در آن قانون اساسی این کشور اجرا و جایگزین قانون دولت هند سال ۱۹۳۵، در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۰ شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin