مراسم برش کیک صلح و دوستی به همت کانون انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها با میزبانی سفیر فلسطین و حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و جمعی از سفرا در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، رضا سیدان نايب رئيس انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها گفت: این مراسم همه ساله به همت مجمع رؤساى انجمن های دوستی برگزار می شود.

وى در حاشیه مراسم برش کیک صلح و دوستی خاطرنشان کرد: انجمن های صلح و دوستی غیر سیاسی، غيرانتفاعی و غیر دولتی هستند و  می توان به جرأت گفت، این انجمن ها پل ارتباطی مستحکمی بین ملت ایران و ملت هاى ساير کشور ها هستند وخلأ ارتباطی بین کشورها را پر می کنند.

او افزود: اداره دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه به عنوان اداره تخصصی ناظر بر عملکرد انجمن های صلح و دوستی مى باشد.

سیدان با اشاره  به حفظ منافع ملی با فعالیت روزافزون و چند بعدی این انجمن گفت: چهارچوب نظری و عملی فعالیت های این انجمن بر پایه منافع ملی استوار شده است و بی شک همه فعالیت های چند بعدی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعى ما برای شناساندن ایران متمدن به دیگر کشورهاست. خوشبختانه در این سالها توانسته ایم تعاملات مفید و سازنده ای با سفرای دیگر کشورها بر قرار کنیم وشناخت جامع و قابل قبولی از ایران بدان ها ارائه بدهیم.

نايب رییس مجمع رؤساى انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها گفت: چند سال پیاپی اقدام به برگزاری روزجهانی صلح و دوستی می کنیم و این مراسم که با رها کردن صد پرنده سفید برای سفرای دیگر کشورها بسیار جذاب و بیاد ماندنی است. در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته سازمان های غیر دولتی نقش بسزایی دارند و امیدواریم پس از این، ظرفیت های بالای این انجمن مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا بتوان با حمایت دولت و دیگر قوا دایره فعالیت های بشر دوستانه انجمن را گسترش داد.

سیدان تصریح کرد: انجمن های صلح و دوستی کاتالیزور ارتباط و تعاملات صلح آمیز بین کشورها هستند. برش کیک صلح و دوستی حرکتی سمبلیک است که به ما یاد آوری می کند همه مردم جهان نیازمند زندگی همراه  با صلح و آرامش هستند.

به گفته سیدان سفرای حاضر در مراسم با همکاری شیخ السفرا «صلاح زواوی» سفیر فلسطین در تهران دعوت می شوند  و در این مراسم سفرایی که مأموريتشان در تهران آغاز شده یا پایان یافته به ایراد سخنرانی می پردازند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin