علی آهنی معاون وزیر خارجه، در ملاقات “ریچارد دالتون” درباره بازداشت سفیر سابق ایران در آرژانتین و دو مستندساز ایرانی گفتگو كرد.معاون اروپا و آمریكای وزارت امور خارجه با تشریح ایرادات حقوقی و قانونی حكم قاضی آرژانتینی و سیاسی خواندن روند دادگاه، از رویكرد قاضی انگلیسی و نماینده دادستانی این كشور در جلسه اخیر دادگاه در لندن انتقاد و خواستار پیگیری و تسریع در آزادی آقای سلیمان پور گردید.

در این دیدار آهنی همچنین ضمن تشریح سوابط كاری دو مستند ساز ایرانی كه توسط نیروهای اشغالگر در عراق در بازداشت به سر می برند، بر ضرورت آزادی هر چه سریعتر آنها تاكید نمود.

سفیر انگلیس در این دیدار در خصوص مقررات و روند قضائی در كشورش توضیحاتی داد و اطمینان داد در موضوعات آقای سلیمان پور و دو مستند ساز، همكاری و پیگیری مستمر خواهد كرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin