فائو روز بین‌المللی زنان روستایی در سال 2017 را با هدف افزایش آگاهی و حمایت از توانمندسازی زنان روستایی به منظور مقابله با ناامنی غذایی و فقر گرامی داشت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در ابتدای این مراسم که با همکاری فائو و وزارت جهاد کشاورزی در تهران برگزار شد، استر کیش لاروش، نماینده موقت فائو در ایران، با تأکید بر این واقعیت که 76 درصد از افراد فقیر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، گفت: اطمینان از دسترسی زنان روستایی به منابع کشاورزی پربازده، می‌تواند گرسنگی و فقر را کاهش دهد.

وی افزود: به همین دلیل فائو مراسم روز بین‌المللی زنان روستایی را در تمام جهان گرامی می‌دارد تا بر اهمیت نقش و کمک‌های زنان روستایی بالاخص زنان بومی، در ارتقای توسعه کشاورزی و روستایی، افزایش امنیت غذایی و نیز ریشه‌کنی فقر روستایی تأکید نماید.

بر اساس گزارش‌های فائو، در کشورهای در حال توسعه، زنان روستایی تقریبا 43 درصد از نیروی کار کشاورزی را تشکیل داده و بخش اعظمی از غذای موجود را تولید، فراوری و آماده می‌نمایند. از این رو مسئولیت اصلی امنیت غذایی بر دوش آنان قرار گرفته است.

تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که هر زمان زنان روستایی درآمد اضافی را در اختیار دارند، در مقایسه با مردان، بخش بیشتری از این درآمد را صرف تأمین غذا، بهداشت، لباس و آموزش کودکان می‌نمایند.

زنان روستایی می‌توانند با دسترسی مناسب به زمین، وام و منابع تولید، بهره‌وری خود را افزایش داده، کالاهایشان را به فروش رسانده و تبدیل به نیروی اصلی در مبارزه با فقر روستایی شوند.

فائو در ماه اکتبر، سه مناسبت مهم سازمان ملل در ارتباط با نقش زنان در توسعه را گرامی می‌دارد که به ترتیب عبارتند از روز بین‌المللی زنان روستایی (15 اکتبر)، روز جهانی غذا (16 اکتبر) و روز بین‌المللی ریشه‌کنی فقر(17 اکتبر).

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin