محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ظهر با میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، صادقی با اشاره به پیشینه ارتباطات تاریخی دو ملت ایران و آلمان گفت: همواره روابط دیرینه و سازندهای میان دو کشور وجود داشته که پشتوانه مناسبی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی بویژه روابط پارلمانی فیمابین است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توسعه تعاملات علمی و پژوهشی میان دانشگاه ها و مراکز علمی در ایران و آلمان افزود: مراودات مشترک علمی میان موسسات و دانشگاه های دو کشور می تواند به ارتقاء سطح مناسبات در بخش های دیگر منجر شود.

صادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش موثر آلمان در توافقنامه برجام تصریح کرد: برجام یک توافقنامه بین المللی است و کشورهای عضو باید به تعهداتشان در موضوعات مختلف به ویژه روابط بانکی و بیمه عمل کند.

 وی بیان داشت: انتظار می رود آلمان به عنوان یک قدرت اروپایی سیاستی مستقل و به دور از فشار آمریکا اتخاذ کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استانداردهای دو گانه غرب در موضوعات مختلف تصریح کرد: برخورد دوگانه غرب در مبارزه با تروریسم سبب بی ثباتی منطقه و تقویت کشورهای حامی تروریسم شده است.

رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس شورای اسلامی در پایان بر تبادل تجارب میان کمیسیونهای تخصصی مجالس دو کشور و آشنایی با سازمان های دخیل در امر مبارزه با فساد در آلمان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در موضوعات منطقه ای گفت: حضور مثبت ایران می تواند به ثبات و برقراری آرامش در منطقه کمک فراوانی کند.

سفیر آلمان بر بهره گیری از بسترهای فراوان اقتصادی و صنعتی در دو کشور تأکید و خاطرنشان کرد: ظرفیت های بسیاری در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتی و انرژی در آلمان و ایران وجود دارد که باید با رفع موانع موجود از آن برای توسعه همکاری های مشترک استفاده برد.

برشتولد در پایان بر گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی گسترده تر میان دانشگاههای دو کشور تأکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin