سفیر یونان در تهران، گفت: اتحادیه اروپا با برجام موافق است و بیانیه های زیادی در این باره صادر کرده، چرا که این توافق برای منطقه ضروری است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر یونان در تهران در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به حضورش در مراسم روز درختکاری در محوطه مجلس، گفت: بسیار خوشحالم که برای مراسم روز درختکاری در مجلس حضور یافته ام و در تاریخ کهن یونان زیتون نمادی از صلح و آشتی است.

وی تصریح کرد: صلح موضوعی است که همه ما برای آن کار کرده و همگی طرفدار آن هستیم.

سفیر یونان در تهران درباره موضع اروپایی ها نسبت به برجام، تصریح کرد: اتحادیه اروپا با برجام موافق است و بیانیه های زیادی در این مورد صادر کرده، چرا که این توافق برای منطقه ضروری است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin