سفیر کره جنوبی در ایران با بیان اینکه شرکت های این کشور، با قوانین ایران بویژه در حوزه مالکیت فکری بیشتر آشنا می شوند، گفت: این آشنایی ها با هدف همکاری های دو کشور در عرصه مالکیت فکری است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کیم سونگ هو در سمینار مشترک مالکیت فکری با ایران در محل هال اسپیناس، مالکیت فکری را اساس و مبنای اقتصاد دو کشور دانست.

وی اظهار کرد: تلاشم را برای همکاری های بیشتر دو کشور به ویژه در عرصه مالکیت فکری انجام خواهم داد.

سونگ هو با بیان اینکه دانش امروز مرز ندارد و حقوق مالکیت فکری به همین منظور ایجاد شده است، گفت: با ارزیابی از قوانین و دانش و تکنولوژی باید قوانین حمایت از مالکیت فکری را تدوین و از آن حمایت کرد.

وی اضافه کرد: برای همکاری و دستیابی به توسعه، نیازمند ارزیایی قوانین و دانش، تدوین قوانین مالکیت فکری، اجرای آن قوانین و همکاری کشورها هستیم.

کیم سونگ هو با بیان اینکه براساس تجارب قبلی از مالکیت فکری حمایت فراوانی کرده و در این حوزه موفقیت‌ هایی بدست آورده ایم، اظهار کرد: شرکت‌ های کره جنوبی مستقر در ایران، انتظار فعالیت بیشتر در ایران را دارند و به همین خاطر باید با قوانین ایران آشنا شوند؛ لذا سمینار امروز، اجلاس مهمی است.

سفیر کره جنوبی با بیان اینکه هر کشور برای توسعه نیازمند استفاده از منابع طبیعی و ظرفیت سازی منابع انسانی از طریق مهارت و سیستم آموزش برای نیروی کار است، تصریح کرد: متاسفانه کره جنوبی منابع طبیعی ندارد و به همین خاطر در حوزه منابع انسانی متمرکز شده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin