سفیر کره جنوبی در ایران گفت: اقتصاد، فرهنگ و هر موردی که جدای از قدرت نظامی باشد، پیش زمینه ارتباط موثر بین کشورهای جهان است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر کره جنوبی در نخستین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی دولت و توسعه پایدار(CSR) که در گیت بوستان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در عصر کنونی ابزارهای سیاسی متفاوتی برای برقراری ارتباط یک دیپلمات با کشورهای مختلف وجود دارد که یکی از موارد مهم آن دریافت کمک های خارجی است.

وی افزود: سرمایه و تجارت نیز از موارد مهم هر کشوری در امر دیپلماسی است چرا که باعث ارتباط هرچه بیشتر کشورهای مختلف در موضوعات متفاوت می شود.

سفیر کره جنوبی در ایران ادامه داد: یکی دیگر از راه های برقراری ارتباط میان کشورها و معرفی آداب و رسوم و فرهنگ آن کشور، رسانه ها هستند همانگونه که سریال کره ای جواهری در قصر با بازی یانگوم در سطح جهان معرفی شد و در زمینه معرفی فرهنگ کره ای موفق عمل کرد.

سئونگ هو افزود: شعارها و تبلیغات نیز مساله دیگری است که در زمینه ارتباط میان کشورها و معرفی یکدیگر بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: نیروهای نظامی دومین گزینه ای است که می تواند مساله دیپلماتیک و سیاسی برای یک کشور محسوب شود.

وی یادآور شد: پارسال یک رابطه دو طرفه بین کره جنوبی و ایران در برگزاری همایشی شکل گرفت که می تواند اهمیت برگزاری این همایش ها را نشان دهد.

سفیر کره جنوبی در ایران گفت: اگر ارتباط تجاری بین دو کشور صورت نگیرد، در سایر زمینه ها نیز ارتباط بین المللی برقرار نمی شود.

وی ادامه داد: دیپلماتیک یک مساله مرتبط با دولت بوده که اگر همکاری بین کشورها ضعیف شود، منجر به ارایه یک تصویر ناقص و غلط از یک کشور می شود، بنابراین دیپلماسی نسبت به رفتار شرکت ها در خارج از کشور بسیار آسیب پذیر است.

در این همایش یک روزه فاطمه دانشور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران، مارتین رییس CSR اتحادیه اروپا، کیم سئونگ هو سفیر کره جنوبی در ایران و جمعی از مدیران استانی و کشوری حضور داشتند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin