“کوجی هانه دا” سفیر ژاپن در ایران در راس هیاتی از تاسیسات و توانمندی های وزارت نیرو در استان خوزستان بازدید کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “کوجی هاندا” سفیر ژاپن در ایران به همراه “مجید سیاری” معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن دیدار از توانمندی های وزارت نیرو در استان خوزستان با توضیحات مسوولان محلی در جریان فعالیتهای توسعه در این استان قرار گرفت.
سفیر ژاپن در این دیدار اظهار امیدواری کرد: با برداشته شدن تحریم ها بدون هیچ محدودیتی همکاری های دو کشور گسترش یابد.
در این سفر، “کوجی هانه دا” سفیر ژاپن از برخی آثار باستانی و میراث فرهنگی خوزستان نیز دیدن کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin