سفیر چین در مقاله ای نوشت: یکجانبه‌گرایی و رویکرد هژمونیک ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، عامل اصلی آشفتگی طولانی مدت در این منطقه است و کشورهای این حوزه نیز از آن رنج می برند.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر چین در این مقاله که یک نسخه از آن توسط ایرنا منتشر شد، افزود: در مواجهه با تکروی آمریکا و خودمحوری این کشور، تمام کشورها از خود می پرسند، چنانچه من در برابر این رفتار سکوت کرده و کاری انجام ندهم و آمریکا را به همین منوال به حال خویش رها کنم، آیا نفر بعدی من نخواهم بود؟ حقیقت این است که تمام کشورهای خاورمیانه چه پیش از این و چه در حال حاضر از سلطه جویی ایالات متحده رنج ها برده و می برند. مردمان کشورهای این منطقه بزرگترین قربانیان سیاست های غیرمسئولانه آمریکا در قبال خاورمیانه بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: در حقیقت یکجانبه گرایی برهنه ای که امروز آمریکا در دستور کار خود قرارداده به تنهایی برای ویران کردن یک کشور کفایت می کند. در سال ۲۰۰۳، آمریکا با بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی در کشور عراق، به شکلی غیرمنطقی تجاوز به کشوری مستقل را عملیاتی نمود. آمریکا تا به امروز نیز سلاح های کشتار جمعی که در آن ایام ادعا می کرد را در عراق نیافته است، در عوض زندگی مردم عراق نابود گشته، اقتصاد این کشور فروپاشیده، نظم اجتماعی آن از میان رفته، صدها هزار تن از غیرنظامیان این کشور کشته شده، ۳ میلیون و چهارصد هزار تن خانه و کاشانه خود را ترک کرده و آواره شده و دو میلیون تن نیز به کشورهای دیگر پناهنده شده اند. این روال تا به امروز که ایالات متحده با هدف تامین منافع خود، به ناآرامی های داخلی در عراق دامن می زند ادامه یافته است. به واقع آمریکا با این وضعیت در پی چه چیزی است؟

سفیر چین در ایران تاکید کرد: امروز رفتار قلدرمآبانه و زورگویی های آمریکا به منزله پایمال کردن بدیهیات اخلاقی و حقوق انسانی است. مسئله فلسطین یکی از موضوعات مرتبط با وجدان انسانی و حقوق اساسی انسان ها به حساب می آید، موضوعی که با حقوق و احساسات مسلمانان سراسر جهان در ارتباط است. با این حال، مشاهده می شود که ایالات متحده ضمن انحرافی آشکار از اجماع جهانی در این خصوص، به طور یکجانبه بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد و نسبت به انتقال سفارت این کشور به آنجا اقدام می نماید، واشنگتن در این چارچوب همچنین بر شهرک سازی در کرانه غربی رود اردن و عدم خلاف بودن آن صحه می گذارد و در عین حال فشار برای تحقق “طرح جدید صلح خاورمیانه” را در دستور کار خود قرار می دهد تا از رهگذر آن به معامله با حقوق حقه و قانونی مردم فلسطین بپردازد. این رویکرد کاسب کارانه و معامله گرانه ای که آمریکا در این رابطه در پیش گرفته به معنای نقض صریح اخلاق و حقوق بین المللی بوده و در عین حال حقوق فلسطینیان و تمام مسلمین را نقض می نماید.

وی با اشاره به دخالت های واشنگتن در کشورهای منقطه افزود: دخالت های مکرر آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه منجر به وقوع بلایایی شده که دامنه آن ها تا به امروز کشیده شده است. مدت هاست که آمریکا با بهره گیری از ابزار “انقلاب های رنگین” که تحت لوای عناوینی چون “ترویج مردمسالاری در خاورمیانه” انجام می شود، تماما با انکار و نادیده انگاری تاریخ و سنت های ملی کشورهای منطقه، مواضعی فریبکارانه و در واقع استعمارگرانه را در این حوزه به نمایش گذارده است. امروز این مسئله به ماهیت ایالات متحده مبدل شده که با محروم سازی کشورهای منطقه از فرصت انتخاب مسیر توسعه از سوی خودشان، در فرآیندی عملی آن ها را در حوزه های سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک به صورت تابعی وابسته از خویش درآورد.

سفیر چین در ایران ضمن آن که نظریه “جنگ تمدن ها” را مبنایی برای ایجاد شکاف میان ادیان و اقوام دانست، ادامه داد: از زمان روی کار آمدن دولت کنونی ایالات متحده تا به امروز، مواضع “اسلام هراسانه” به طور مکرر بیان شده و به اشتباه احکامی در چارچوب ناصحیح “پیوند اسلام و مسلمین با تروریسم” صادر گشته است و علاوه بر آن دستور ممانعت از ورود شهروندان کشورهای مسلمان به خاک آمریکا مطرح شده که همه این موارد به منزله مانع تراشی در میان اقوام و مذاهب است، در این میان انواع و اقسام نظریات و رفتارها نوعی از “استکبار و تعصب” که در آمریکا ریشه دوانده را به نمایش می گذارند.

 چانگ هوا تاکید کرد: پیگیری استانداردهای دوگانه در امور مختلف از سوی آمریکا، امری است که ریشه کن کردن تروریسم را مشکل ساخته است. آمریکا مسئله مبارزه با تروریسم را به عنوان ابزاری در جهت خدمت به منافع خود و به عنوان بهانه ای سخیف جهت دخالت در امور داخلی دیگران مورد بهره برداری قرار داده است. ایالات متحده با تکیه بر اصل تامین منافع خویش، نه تنها در برابر برخی گروه های تروریستی از خود مدارا نشان می دهد بلکه گاهی از آن ها حمایت نیز می نماید، این کشور از سوی دیگر نسبت به برخی گروه های تروریستی رویکردهای مبهم را اتخاذ کرده و حتی گاهی ضمن ایفای نقش “حامی پشت پرده” از آن ها به عنوان “کارگذار و عوامل خویش” بهره برداری می نماید. “استانداردهای دوگانه” آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و این نوع رفتار خودمحورانه در این عرصه، خطراتی عظیم را متوجه منطقه و جامعه جهانی ساخته است.

 وی خاطرنشان کرد: جهان امروز میدان مبارزه و درگیری سنگین نیست، بلکه فضایی است که باید در آن بر چندجانبه گرایی تاکید نمود، دنیایی است که باید در آن اصول مدیریت جهانی بر مبنای مشورت مشترک، سازندگی مشترک و بهره برداری مشترک مورد تاکید قرار گیرد، جهانی است که در آن امور همگانی باید با مشورت تمام ملت ها سامان یابد، دنیایی که در آن اخلاق بین المللی باید مبنای امور قرار گیرد و ضرورت اصل یک جهان چند قطبی مورد وثوق همگان باشد. در خصوص امور بین المللی، نمی توان مدعی بود که مشت هر کس قوی تر است پس سخن او هم باید بر کرسی بنشیند، برعکس باید قواعد و قوانین بین المللی که مورد تائید، اجماع و مبنای نظر همگان است مورد تاکید و استناد قرار بگیرند، راه حل صحیح مسائل از رهگذر گفتگوهای صلح آمیز، مشورت و مذاکرات برابر می گذرد. هیچ مدل یکسانی برای توسعه به صورت یکسان در اقصی نقاط گیتی موجود نیست، اینکه سرانجام کدام کفش به کدامین پا می خورد، موضوعی است که هر کس باید خود به آن بپردازد.

 سفیر چین در ایران یادآور شد: امروز تمام طرف ها باید به راه هایی که کشورهای منطقه برای خویش برگزیده اند احترام بگذارند، از رهگذر همکاری متقابل و یاری به کشورهای مختلف در راستای رونق گرفتن اقتصاد آن ها بکوشند و مسیر جدید اداره امور بر مبنای ایده “صلح به واسطه توسعه” را به طور مشترک پیگیری نمایند. تفاوت میان تمدن ها یک امر بدیهی است، اما این تفاوت ها به هیچ وجه به منزله بالا بودن یکی و پائین بودن دیگری نیست. هر تمدنی باید از تعصب و خودبزرگ انگاری دوری گزیند و ضمن پایبندی به احترام متقابل و برخورد برابر، این اصل را بپذیرد که شناخت زیبایی از دیدن زیبایی خویش آغاز، با دیدن زیبایی دیگری تکمیل و نهایتا در تعامل زیبایی ها با یکدیگر تکامل می یابد. در این چارچوب تاکید بر گشایش و مدارا، یادگیری از یکدیگر، توسعه همپای زمانه و پیشرفت خلاقانه باید در دستور کار همگان قرار گیرد. در این مسیر، تروریسم و افراط گرایی، دشمنی مشترک برای بشریت است و مبارزه با تروریسم و محو افراط گرایی نیز مسئولیت مشترک جامعه جهانی. امروز جامعه جهانی باید به طور مشترک به مقابله با اتخاذ “استانداردهای دوگانه” در مواجهه با پدیده تروریسم بپردازد و با اقداماتی که به بهانه حقوق بشر در پی تضعیف تلاش های ضد افراط گرایی و ضد تروریسم کشورهای دیگر است مقابله نماید.

چانگ هوا افزود: اخیرا، تعدادی از مقامات آمریکایی، به طرح ادعاهای واهی در خصوص همکاری های چین با کشورهای حوزه خاورمیانه پرداخته و به صورت کاملا علنی و عریان در ارتباط با ایده “یک پهنه یک راه”، همکاری های مربوط به سامانه های فایو جی شرکت هوآوی، مسائل منطقه سین کیانگ و موارد دیگر به وارد آوردن فشار به کشورهای منطقه مشغول شده اند. این قبیل رفتارهای غیرمنطقی، ضمن تخریب همکاری های چین با کشورهای منطقه، تخریب رشد اقتصادی جهانی که طبعا کشورهای منطقه نیز جزئی از آن محسوب می شوند را در پی خواهد داشت و چین به طور قاطع با این قبیل مواقع و رفتارها مخالفت می نماید.

 سفیر چین تاکید کرد: در ایران همکاری های عملگرایانه چین با کشورهای حوزه خاورمیانه مبنایی مستحکم داشته و چشم اندازی گسترده را نیز پیش رو دارد. کشورهای منطقه به طور کامل آگاهند که دوست و همراهشان کیست و چه کسی در این میان به ایفای نقش منافقانه مشغول است، کشورهای این حوزه هیچ گاه به دلیل فشارهای آمریکا، عزم خود در تعمیق روابط و همکاری با چین را تغییر نداده اند.

وی در پایان نوشت: همکاری های چین با کشورهای منطقه، در حقیقت به منزله گام نهادن در مسیری پر تلالو و وسیع است و با اتکا به “دروغ، فریب و اختلاس” نمی توان در مسیر حرکت سریع این همکاری ها مانع تراشی نمود. جدای از این که تغییر و تحولات مسائل بین المللی به کدامین سو متمایل گردد، چین در عزم خود برای گسترش همکاری با کشورهای منطقه ثابت قدم خواهد بود و به حرکتش در این مسیر هیچ خللی وارد نخواهد آمد، ضمن آنکه اقدامات چین در این چارچوب تضعیف نخواهد شد و همواره امیدوار خواهد بود تا از رهگذر تعمیق همکاری های عملگرایانه و تعاملاتی بهینه، موجبات سعادت ملت های دو طرف فراهم گردد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin