سفیر چین در ایران ظرفیت‌هایی از جمله بستر مساعد ورزش اسکی و خطوط راه‌آهن ایران را از جاذبه‌های مورد توجه چینی‌ها دانست و تمرکز بر علاقه‌مندی گردشگران این کشور را راهی به سوی جذب آنها و آشنایی با ایران عنوان کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علی‌اصغر شالبافیان در دیدار چانگ هوا، سفیر کشور چین با تاکید بر قرابت‌های فرهنگی و تاریخی دو کشور با تشریح ظرفیت‌های گردشگری بسترهای مستعد همکاری برای توسعه گردشگری میان دو کشور اعلام آمادگی کردند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این دیدار با اشاره به اینکه با هدف توسعه روابط گردشگری دو کشور برنامه اجرایی فعالیت در بازار چین توسط دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت تدوین شده است، سرفصل‌های سرمایه‌گذاری، آموزش و تبلیغات را از اصلی‌ترین رئوس آن مطرح کرد.

سفیر چین در ایران نیز در این دیدار ظرفیت‌هایی از جمله بستر مساعد ورزش اسکی و جذابیت‌های خطوط راه‌آهن ایران را از جمله جذابیت‌های مورد توجه چینی‌ها دانست و تمرکز بر علاقه‌مندی گردشگران این کشور را راهی به سوی جذب آنها و آشنایی با ایران به عنوان مقصدی جذاب عنوان کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin