سفیر پیشین جمهوری خلق چین در ایران تاکید کرد: سخنان حسن روحانی رییس ایران در شورای امنیت سازمان ملل، افشاگری معتدل در برابر خودسری های ‘دونالد ترامپ’ بود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هوا لی مینگ در گفتگو با ایرنا خاطر نشان کرد: آمریکا بدون توجه به مخالفت های جهانی از توافق هسته ای سال 2015 خارج شد اما هرگز به آنچه می خواسته دست نیافته است.

وی حضور رییس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنان وی در تشریح مواضع ایران را برای روشن کردن مواضع ستیزه جویانه ترامپ بسیار مهم دانست.

سفیر پیشین چین در ایران سیاست های منطقی و معتدل رییس جمهوری و دولت ایران را مورد تقدیر قرار داد و گفت: به طور مسلم جامعه بین المللی در این زمینه در کنار ایران ایستاده است.

هوا لی مینگ سیاست و راهبرد ترامپ و دولت آمریکا در نقض برجام و تخطی از یک سند بین المللی و مهم دیپلماتیک را شکست خورده توصیف کرد و گفت: درشرایطی که همه در این زمینه با مواضع ایران هماهنگ هستند و با تهران به صورت مشترکا خواستار حراست از برجام هستند، ترامپ توفیقی بدست نخواهد آورد.

وی سیاست های ستیزه جویانه، هجومی و تهدیدهای ترامپ علیه ایران و تلاش برای تحریم یکجانبه ایران را ناموفق دانست و خاطرنشان کرد: امروز جامعه جهانی همدرد با ایران است و دولت آمریکا و ترامپ در انزوا قرار گرفته است و موفقیتی کسب نخواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin