سفیر پاکستان در تهران حملات تروریستی اهواز را بزدلانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رفعت مسعود، سفیر پاکستان در توئیتر خود نوشت: حملات اهواز را به شدت محکوم می‌کنم. یاد و دعاها برای کسانی است که قربانی این اقدام تروریستی بزدلانه شدند. پاکستان با کشور برادر خود ایران در این زمان دشوار اعلام همبستگی می‌کند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پیشتر در پیامی توئیتری نوشت: «تروریستهای استخدام شده، آموزش دیده و تسلیح شده و تامین شده توسط یک رژیم خارجی به اهواز حمله کرده‌اند. کودکان و خبرنگاران در میان قربانیان هستند. ایران، حامیان تروریسم در منطقه و اربابان آمریکا آنها را برای چنین حملاتی مسئول می‌داند. ایران، در دفاع از ایرانیان، قاطعانه و سریع پاسخ خواهد داد.»

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin