سفیر ونزوئلا در تهران گفت: مشکلاتی که ما در حال حاضر از آن رنج می بریم مسائلی هستند که ایران سال های زیادی است آن را تجربه کرده است. ما برای حل مشکلاتمان توانستیم از این تجارب استفاده کنیم.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر ونزوئلا در گفتگو با ایرنا درباره بحران اقتصادی که طی سال های اخیر ونزوئلا با آن مواجه بوده و راهکارهای این کشور برای عبور از این مشکلات گفت: مسائلی که ما با آن مواجه هستیم مسائلی است که شما سالهای زیادی آن را تجربه کرده اید و ما از تجارب ایران در این زمینه استفاده می کنیم.

وی یادآورشد: برای مثال در حوزه نفت که برای ما بسیار حائز اهمیت است توانستیم از تمام تجربیات و همراهی ایران برای عبور از مشکلات استفاده کنیم.

گونزالس با اشاره به اینکه ایران و ونزوئلا از نظر منابع انرژی بسیار غنی و ثروتمند هستند و رابطه بسیار نزدیکی باهم دارند گفت: بسیاری از پروژه های معرفی شده از سوی ایران مورد موافقت ونزوئلا قرار گرفته و بسیاری از پروژه های طرف ونزوئلایی مورد پذیرش ایران قرار گرفته است.

سفیر ونزوئلا در تهران با بیان اینکه دو کشور در حوزه روابط اقتصادی در شرایط بسیار خوبی قرار دارنداظهار کرد: تحریم ها و فشارهای مالی که از 2008 به بعد بر علیه ایران اعمال شد و همچنین کاهش قیمت نفت در روابط ایران و نزوئلا تاثیرگذاشت اما دو کشور توانستند مبادلات خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: مسائلی وجود دارد که آنها را پشت سر می گذاریم ولی مهم این است که می توانیم روابط اقتصادی را با جدیت و با قوت ادامه داده و پیگیری کنیم.

گونزالس خاطرنشان کرد: دو کشور یادداشت تفاهم های زیادی در سال های اخیر امضا کرده اند که آخرین یادداشت تفاهم در بخش سلامت بود که هفته قبل به امضای نمایندگان دو طرف رسید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin