آیین رونمایی از کتاب “طعنه سیاسی؛ پایان یک دمکراسی دروغین” در اصفهان با حضور سفیر واتیکان در ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از نمایندگان سفرای کشورهای اروپایی برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر واتیکان در ایران، گفت: پابلو نرودا خود شاعری برای صلح است که می گوید «تمدن ها باید در کنار هم رشد کنند و بدون صلح ثبات جهانی و آرامش و تعالی بشریت غیرممکن است.» به راستی شاعران پیام آوران صلح هستند و شعر، بهترین زبان برای گسترش صلح است چرا که در مغز و قلب مردم نفوذ می کند.

بوکاردی تصریح کرد: در ایران مولانا، شاعری جهانی و پیام آور صلح بوده است و ایران کشوری بوده که همواره برای صلح در طول قرن ها ثابت قدم بوده است و اولین منشور صلح و حقوق بشر را دارد. شعر فقط برای زیبایی و خیال نیست، بلکه شعر، درون انسان ها را بازسازی می کند و روان انسان را صیقل می دهد و اگر شعر برای صلح سروده شده باشد بهترین وسیله برای پیوند انسانی و گسترش مهربانی میان فرهنگ هاست.

وی ادامه داد: اصفهان از اولین مکان های دنیا بود که گفتگو بین دو تمدن رخ داد، میان مسلمانان و ارامنه (مسیحیان) و این مردم مهربان، ارامنه را با آغوش باز پذیرا شدند و به آنها آزادی عقیده و زندگی شرافتمندانه در اصفهان بخشیدند و سال هاست این دو فرهنگ در کنار هم مهربانانه زندگی می کنند.

سفیر واتیکان در ایران، خاطرنشان کرد: اصفهان شهر شعر است و ایران در زمان دولت اصلاحات بحث صلح و گفتگوی بین تمدن ها را جهانی کرد. در این میان مسئولیت شاعران، نویسندگان و اهالی رسانه بزرگ است و باید بی عدالتی را گوشزد کنند و کشف کنند و کمک این قشر برای بازسازی جوامع و صلح جهانی لازم است.

وی با بیان اینکه شاعران و هنرمندان همیشه نگهبان صلح هستند، اظهار کرد: این افراد اولین افرادی هستند که در جامعه خطر را در زمینه فقدان صلح احساس و گوشزد می کنند.

سفیر واتیکان در ایران ادامه داد: “بتهوون” در عرصه موسیقی، یک پیام آور صلح جهانی و پیوند تمدن‌ها و همنوایی فرهنگ‌های مختلف است که موسیقی اش سمفونی همزیستی مسالمت آمیز بوده است.

بوکاردی گفت: “پابلو نرودا ” خود شاعری برای صلح است که می گوید: تمدن ها باید در کنار هم رشد کنند و بدون صلح ثبات جهانی و آرامش و تعالی بشریت غیرممکن است.

وی خاطرنشان کرد: به راستی شاعران پیام آوران صلح هستند و شعر بهترین زبان برای گسترش صلح است چرا که در مغز و قلب مردم نفوذ می کند.

سفیر واتیکان در ایران اضافه کرد: در ایران مولانا شاعری جهانی و پیام آور صلح بوده است.

وی اضافه کرد: شعر فقط برای زیبایی و خیال نیست بلکه شعر درون انسان ها را بازسازی می کند و روان انسان را صیقل می دهد و اگر برای صلح باشد که بهترین وسیله برای پیوند انسانی و گسترش مهربانی میان فرهنگ هاست.

بوکاردی ادامه داد: اصفهان از اولین مکان های دنیا بود که گفتگو بین دو تمدن رخ داد، میان مسلمانان و ارامنه(مسیحیان) و این مردم مهربان و نازنین ارامنه را با آغوش باز پذیرا شدند و به آنها آزادی عقیده و زندگی شرافتمندانه در اصفهان بخشیدند و سال‌هاست این دو فرهنگ در کنار هم مهربانانه زندگی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان شهر شعر است و در دوران معاصر نیز بحث گفتگوی صلح و گفتگوی بین تمدن ها از ایران در جهان مطرح شد.

سفیر واتیکان در ایران گفت: در این میان مسئولیت شاعران و نویسندگان و اهالی رسانه بزرگ است زیرا باید بی‌عدالتی را گوشزد و کشف کنند و با کمک این عزیزان برای بازسازی جوامع و صلح جهانی لازم است.

آیین رونمایی از کتاب “طعنه سیاسی؛ پایان یک دمکراسی دروغین” با موضوع دمکراسی دروغین آمریکا، با حضور سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه و اسقف لئو بوکاردی، سفیر واتیکان در ایران، سیپان کاشچیان اسقف اعظم ارامنه اصفهان و نمایندگان سفرای کشورهای اروپایی و آسیایی در اصفهان برگزار شد.

“طعنه سیاسی؛ پایان یک دمکراسی دروغین” به زبان انگلیسی و اسپانیایی به ترسیم سیاست‌های نژاد پرستانه و مهاجر ستیز ایالات متحده آمریکا پرداخته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin