سفیر کشور نیکاراگوئه در ایران گفت: جوانان کنونی انقلاب اسلامی باید از جوانان دهه ۸۰ که انقلاب را رقم زدند، الگو بگیرند و باید بگویم زنده باد جوانان ایرانی.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ماریو بارکرو بالتادونو و شیخ السفرای آمریکای لاتین در پنجمین همایش زنده باد مرگ بر آمریکا در دانشگاه تهران با اشاره به ماهیت امپریالیسم اظهار داشت: امپریالیسم زمانی اتفاق می افتد که خود را بزرگ و رئیس تمام مناطق بدانند و آنها خود را برتر از ملت ها می دانند و به معنای کامل استعمار تمام منافع است.

وی ادامه داد: امپریالیسم کنونی به اندازه مغول ها و امپریالیسم اسپانیولی خطرناک است زیرا آن‌ها از طریق استفاده از قدرت و پول حق دیگران را می‌گیرند.

سفیر نیکاراگوئه تصریح کرد: همانطور که رئیس جمهور سابق کشور نیکاراگوئه گفته است امپریالیسم از طریق تحمیل تحریم ها به هژمونی خود ادامه می دهد. به گفته روانشناسان همدلی یک حس است که خشونت را کاهش می دهد و عدم همدلی به معنای جامعه ستیز می باشد که امپریالیسم ها حالت همدلی ندارند و در ذات خود خشن و با تروریست همراه است.

وی با اشاره به ابزار امپریالیسم توضیح داد: ابزار نخست آن‌ها استفاده از تحریم هاست که تاثیر آن‌چنانی بر ملت ما نگداشته و انتظار آن‌ها که تغییر رژیم است را محقق نکرده است. اما تحریم ها ماهیت خشونت آمیز دارند زیرا آن‌ها به رفاه ملت تجاوز می‌کنند.

مارکرو بالتادونه ادامه داد: هدف تحریم‌ها ضرر رساندن به کشورها است. ابزار دوم از طریق جنگ و خشونت است تا به هدف خود برسند. مورد سوم از طریق وضع قوانین بین‌المللی و از آن‌جایی که قدرتمندان خود را بزرگ عالم می پندارند از طریق وضع قوانینی که در جهت منافع خود است به سایر کشور ها فشار می آورند و به گونه ای از دفاع از خود آن‌ها در مجامع بین المللی استفاده می شود.

سفیر نیکاراگوئه با بیان اینکه مورد بعدی تغییرات آب و هوایی است، گفت: اگر تمام دنیا به خاطر تغییرات آب و هوایی غرق شود برای امپریالیسم مهم نیست. همچنین آن‌ها نژاد پرستی، سوء استفاده و نفرت پراکنی می‌کنند و با فناوری فعلی تبلیغاتی از رسانه ها استفاده می‌کنند و ظالم‌ها را قربانی و قربانی‌ها را ظالم نشان می‌دهند.

وی با اشاره به مبارزه تاریخی مردم نیکاراگوئه با آمریکا و شکست آن‌ها و خارج کردن آن‌ها از این کشور، گفت: ما در گذشته آمریکا را شکست دادیم و امروز نیز می‌توانیم این کار را بکنیم زیرا ایران نیز از ما حمایت می‌کند و جوانان ایرانی با ما هستند. زمانی که انقلاب اسلامی ایران و سپس نیکاراگوئه شکل می‌گیرد دوباره آمریکا توسط نایب های خود حمله می‌کند و در این سال نیز ما آن‌ها را شکست دادیم. در حال حاضر نیز برعلیه ما تحریم های زیادی اعمال کرده اند اما نمی توانند ما را شکست دهند و تنها به یک دلیل زیرا در این کشورها جوانانی دلیر، شجاع و آنتی امپریالیسم وجود دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin